Sjukskötaren drog graviditetsdiskrimineringen inför rätta och vann – ”Så att andra inte ska behöva råka ut för samma sak”

Tuuli Heinikkala skötte nyfödda på HUS på tidsbundet avtal. När hon själv blev gravid förnyades arbetsavtalet inte.

Image text
”Jag ser ingen orsak att inte höra till förbundet. Tehys rättshjälp är fantastisk. Det lönar sig att kontakta förtroendeman om man börjar misstänka att anställningsärenden inte sköts som de ska”, säger Tuuli Heinikkala.
Bild: Pia Inberg

Sjukskötaren Tuuli Heinikkala fick visstidsarbete på Jorvs övervakningsavdelning för nyfödda, HUS, mot slutet av år 2014. Under årens lopp skrev hon under sammanlagt 23 visstidskontrakt på den avdelningen.

Åren rymde också två graviditeter. Arbetsgivaren hade brukat förlänga Tuulis tidsbegränsade avtal, men båda gångerna när hon blev gravid förnyades kontrakten inte.

Jämställdhetslagen förbjuder diskriminering på grund av graviditet eller familjeledighet. Trots det kan en anställd råka i en situation, då ett tidsbundet avtal ändå inte förnyas.

När Tuuli började vänta sin förstfödda i slutet av år 2016 berättade hon öppet om graviditeten.

”Kollegorna undrade om mitt arbetsförhållande skulle fortsätta och sade att personer haft olika erfarenheter av sådant.”

Första barnet föddes i juli 2017. Tuulis tidsbegränsade avtal var i kraft till slutet av augusti.

”Avdelningsskötaren sade att tyvärr finns det inte grund för förlängning av mitt avtal, fast de gärna skulle erbjuda fortsättning. Jag tog det som en artighet att de ville hålla mig kvar i huset.”

Tillbaka till jobbet

När familjeledigheten tog slut kallade jobbet på nytt, på samma övervakningsavdelning för nyfödda.

”Det fanns arbete igen när jag stod till förfogande.”

Hösten 2019 började Tuuli vänta sitt andra barn och talade om det på arbetsplatsen. Graviditeten beaktades i arbetsskiften.

”Jag upplevde att nattskiftena var tunga och kunde påverka mina arbetspass.”

I slutet av februari år 2020 bad avdelningsskötaren Tuuli till sitt rum och erbjöd ett avtal till slutet av juni. Tuuli förvånades över att avtalet inte var längre, för behovet av arbetstagare är alltid stort under sommaren. Beräknad tid för barnet var den 5 juni.

”Avdelningsskötaren sade att det här bara är en avtalsmässig sak. Jag blev rädd och började gråta, men avdelningsskötaren försäkrade att det inte fanns något att oroa sig för. Avtalet förlängs nog ännu till slutet av moderskapspenningsperioden, det vill säga till den 1 september.”

Så gick det också. Tuulis avtal förlängdes till början av september, men inte längre än så.

”Ändå fanns det hela tiden jobb. Andra med tidsbegränsat avtal fick långa avtal och till och med sommarvikarier fick vikariat efter semesterperioden.”

Själv fick Tuuli två tidsbegränsade arbetsavtal i samma kuvert. Det ena var två dagar långt, för tiden 31.8–1.9.2020, alltså precis tills moderskapspenningsperioden löpte ut. Varför HUS delade upp avtalet i två olika är inte känt.

”På avtalen låg en lapp, där det stod att det här var sista avtalet. Jag blev så arg att jag förstörde lappen. Först senare förstod jag att jag inte borde ha gjort det.”

Tuuli hade redan flera gånger sökt fast tjänst på samma avdelning. Hon hade märkt att arbetserfarenhet hade betydelse när tjänster fylldes och arbetserfarenhet hade hon. Avdelningsskötaren hade dessutom sagt att hon blir informerad när platser lediganslås.

När Tuulis andra barn fötts kom en arbetskamrat och hälsade på dem på förlossningsavdelningen.

”Jag fick veta att en fast tjänst just hade tillsatts. Tydligen hade avdelningsskötaren glömt berätta det för mig.”

Arbete fanns

Tuuli ilsknade till och tänkte att allt inte skötts som det borde. Hon tog kontakt med Tehy och berättade om sin situation.

Vid samma tid var en fast tjänst ledig på övervakningsavdelningen för nyfödda igen. Tuuli sökte den. När hon inte fick den heller var hon med Tehys hjälp färdig att gå till domstol med visstidstjänsterna som graviditeten avbrutit. Fast hon till sist fick en fast tjänst på övervakningsavdelningen beslöt hon gå vidare till rättsprocess.

Med hjälp av Tehys jurist Päivi Vanninen lämnade Tuuli in stämningsansökan till tingsrätten. Vittnen hördes under sessioner som hölls i augusti ifjol.

Ersättningssumman och rättegångskostnaderna uppgick sammanlagt till över 31 000 euro.

Ett par veckor senare kom domen. Enligt den skulle HUS betala 4 månaders lön på grund av att anställningsförhållandet avslutats ogiltigt, plus lön för uppsägningsperioden. Dessutom dömdes arbetsgivaren att betala 8 000 euro i gottgörelse. Ersättningssumman och rättegångskostnaderna uppgick sammanlagt till över 31 000 euro.

Enligt domen kände HUS till att Tuuli ville fortsätta med sitt jobb trots familjeledigheten. Dessutom fanns det hela tiden arbete på HUS.

Domen gällde det senare fallet av diskriminering vid graviditet. Då diskrimineringsfall preskriberas på två år hade den tidigare graviditetsdiskrimineringen preskriberats och talan kunde inte längre väckas. Händelserna hade ändå samband, vilket gjorde att Tehys jurist i rätten hänvisade till systematisk diskriminering. Enligt Päivi Vanninen borde det ha höjt ersättningen. Så gick det ändå inte.

”Ersättningen blev alltför låg. Tingsrätten har i stor utsträckning räknat upp omständigheter som höjer ersättningen och konstaterat att HUS förfarande visar stor likgiltighet både för lagen och för sjukskötaren. Tingsrätten konstaterade till och med att HUS förfarande varit medvetet och att sjukskötaren blev föremål för flera fall av diskriminering”, säger Vanninen.

Arbetsgivaren meddelade att man inte överklagar domen. Tuuli ville inte heller föra saken vidare och söka större ersättning med hänvisning till systematisk diskriminering.

”Jag bestämde att om jag vinner, så för jag inte fallet vidare. Väntan var redan nu tillräckligt lång. Domen är offentlig och jag har fått rätt”, förklarar Tuuli sitt beslut.

I ett år hade Tuuli stadigvarande arbete inom HUS. Sedan sade hon upp sig. Hon ville ha nytt arbete och en ny start.

”Jag gav graviditetsdiskrimineringen offentlighet och förde den till domstol, så att andra inte ska behöva råka ut för samma sak.”

Misstänker du graviditetsdiskriminering?

  • Berätta om graviditeten senast två månader innan moderskapsledigheten börjar och gör det helst skriftligt. Om du har ett tidsbundet arbetsförhållande och arbetsavtalet tar slut före eller under familjeledigheten, så meddela det på samma gång, och förklara samtidigt att du vill kvarstå i arbetsgivarens tjänst trots familjeledigheten. Då kan arbetsgivaren inte senare påstå att man inte varit medveten om din önskan att fortsätta.
  • Om du tycker att du blivit diskriminerad ska du genast kontakta arbetsplatsens förtroendeman eller skicka meddelande till Tehys e-tjänst. Vid uppsägning ska talan vid domstol väckas inom två år. Om diskriminering sker i en anställningssituation är tidsperioden ett år.
  • Ifall ärendet går till behandling i domstol bistår Tehys rättshjälp dig i rätten.
  • I domstol ska arbetsgivaren visa att det avslutade arbetsförhållandet berott på något annat än graviditet eller familjeledighet. Ofta säger arbetsgivaren att man inte erbjudit nytt arbete för att arbete inte funnits. Att det inte stämmer kan man visa redan med att arbetsgivaren har förnyat andra tidsbundna arbetsavtal eller till och med anställt nya vikarier.
  • I domstol kan du få gottgörelse för graviditetsdiskriminering och ersättning för att arbetsförhållandet avslutats utan giltig orsak. I domar baserade på jämställdhetslagen har gottgörelserna varierat mellan 5 000 och upp till 20 000 euro. Ersättningen för ogiltigt avslut av arbetsförhållande motsvarar vanligtvis 4–8 månaders lön. Utslaget påverkas av detaljerna i fallet och av helhetsbedömningen.