Millariikka Rytkönen: Beslutsfattarnas midsommartrick

Bilden i brunnen visar en dumbom som tror att vackra ord i festtal räcker för att hålla tehyiterna nöjda, skriver Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Vi 160 000 tehyiter genomför vård­reformen i praktiken. Utan oss lyckas den aldrig.

För tillfället verkar det finnas så många hinder i vägen att det krävs trolleri för att systemet ska hålla ihop. Därför föreslår jag vårdmagi i midsommarnatten. Det lindrar paniken både för politiska beslutsfattare och för arbetsgivare.

Förr gjordes de flesta trollkonster under midsommaren på pin kiv. Och faktiskt, under vår arbetskonflikt i februari framkom det att kejsaren inte har några kläder: på mindre än fem timmar visade vårt förbud mot övertid och skiftbyte att hela vårdsystemet bygger på att arbetstagarna sliter ut sig och är flexibla. Precis som kejsaren i sagan överraskades makthavarna med byxorna nere när det gällde resurserna i vår bransch.

Under midsommarnatten kan det finnas stunder då beslutsfattarna måste hitta personer som kan konsten att titta i brunnar. Då hoppas de få se en ständigt flexibel person som för att rädda arbetsgivaren från kaos än en gång stannar på dubbelt skift och ger återbud till sin sällsynta familjemidsommar. Men se, bilden där nere kommer att visa en dumbom som tror att vackra ord i festtal räcker för att hålla tehyiterna nöjda.

Förr i världen fick en kvinna rådet att efter midsommarbastun springa längs rågfälten i bara födelsedräkten. Vid det nionde diket skulle hon möta sin tillkommande. Det lönar sig för arbetsgivare att pröva det knepet också – för att få tillräckligt med sommarpersonal. På grund av minskad dragningskraft i branschen kan jag faktiskt inte uppskatta hur många diken de måste finkamma för att hitta tillräckligt många arbetsvilliga.

I stället för sju midsommarblomster under kudden rekommenderar jag Tehys fem vårdreformspunkter, alltså vår uppfattning om hur vårdreformen ska genomföras. Då ser beslutsfattarna i drömmen den fina vårdkedja som bildas av oerhört yrkeskunnigt folk i social- och hälsovården och i förskoleverksamheten, alltså de som i praktiken förverkligar reformen.

Och om midnattssolen och vårdreformshysterin gör det omöjligt att sova över huvud taget lönar det sig att gå igenom reformens ursprungliga målsättningar, för endast de kan ge en uppfattning om hur reformen ros iland.

Om beslutsfattare eller arbetsgivare nödvändigtvis vill ha något billigt rekommenderar jag till exempel lite billigare midsommarfisk – i stället för att shoppa kollektivavtal i vår bransch. I förhandlingsrundan kom kvinnornas euro inte upp till männens och jämställdhetens vågskålar väger fortfarande inte jämnt. Dessutom finns det inget midsommar­trolleri som kan sopa undan arbetstagarens ångest över nedskuren semesterpeng eller rädsla för kommande billighetsförhandlingar.

Själv litar jag också på sommaren mer på handling än på trolleri. Jämställdhet, mänskliga rättigheter och jämlikt bemötande i arbetslivet är viktiga värden för Tehy – och för mig. Därför är det en ära för mig att få representera Tehyfamiljen den 30 juni i Helsingfors Prideparad, som synliggör de här värderingarna. Välkomna med att främja sexual- och könsminoriteternas ställning i arbetslivet!

I juli representerar jag oss tehyiter på Finlandsarenan i Björneborg.

Jag önskar dig en sommar med glädje och ljus. Hoppas att det blir lite myggor, men tillräckligt med avkoppling och mycket livsglädje. Och ryck mig i ärmen om vi skulle råkas i Sommarfinland!