Millariikka Rytkönen: Låt oss brista ut i skratt – inte bara när byxorna spricker

Det lönar sig att öppna upp arbetsplatshumorn för nykomlingar, för avsikten med den är gemenskap, inte att utestänga någon, skriver Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Efter den förlossningen hade fadern mycket att berätta: Barnmorskan hade klämt in sig i alltför små arbetsbyxor. När hon böjde sig ned för att assistera vid pallförlossningen sprack sömmen vid grenen med en smäll och blottade mormorskalsonger som sett bättre dagar. Tid att byta byxor fanns inte, för den nya medborgaren skymtade redan fram, så både pappa och barnmorska försökte hålla god min.

Jag minns fortfarande hur svårt fadern hade att hålla sig för skratt, för barnmorskan var jag.

Vårdvetenskapliga undersök­ningar har tydligt visat positiva effekter av humor på upplevt välbefinnande och på ork. Humor håller oss friska både på jobbet och under fritiden.

Skratt hjälper oss att orka och humor är en viktig resurs i vardagen särskilt för oss tehyiter. Skrattet är en del av vårt sätt att kommunicera och humor ger extra kraft under ett jäktigt arbetspass. Humorn fungerar som ett kollegialt lim och svart humor spelar en viktig roll i vårt yrke då den hjälper oss att stå ut med svåra situationer på jobbet.

Jag tror att tehyiters humorkultur skiljer sig rätt mycket beroende på arbetsplats och läroanstalt, för humorn är alltid situations- och begreppsrelaterad. Utomstående kan ha svårt att förstå vitsarna i en främmande arbetsmiljö.

Humor förutsätter arbetserfarenhet och att man förstår helheten. För en studerande och någon som nyss blivit klar med utbildningen krävs det naturligtvis energi för att öva upp handlaget och klara av jobbet. För erfarnare kollegor är den egna personen redan ett instrument. Då vågar man se det humoristiska i olika situationer. Därför kan det hända att en studerande inte alls tycker att något är roligt, medan erfarna yrkes­utövare efteråt skrattar gott i kafferummet.

Det är allt skäl att avslöja arbetsplats­humorns Da Vinci-kod för nykom­l­ingar och inkludera dem också i det här avseendet, för avsikten med humor är gemenskap, inte att utestänga någon.

Människor glömmer vad du sa och vad du gjorde, men människor glömmer aldrig hur du fick dem att känna. Hur sann den tanken, lanserad av författaren Maya Angelou, är fick jag uppleva under Historiska hus-evenemanget i Lovisa ett augustiveckoslut när jag av en händelse stötte ihop med en barnmorska som var min kollega för mer än ett decennium sedan. Jag anfölls av oerhörd saknad efter den arbetsgemenskapen, som var mer än en arbetsplats för mig. Vår gemensamma humor bar oss inte bara i vardagens arbete utan också på fritiden och känslan finns kvar fast vi inte setts på evigheter. Det är ett oerhört stort privilegium.

I vårt arbete upplever vi alla stunder då vi verkligen kan hålla oss för skratt, men låt oss hålla kvar rätten till vår arbetsplatshumor. Tack för alla gemensamma skratt under mer än 23 år med er, inte bara på daghem, sjukhus, barnhem, ministerier och i det grönkaklade huset i Östra Böle utan också i riksdagen, på rådgivningar, yrkesläroanstalter, ja till och med på mödrahem. Vi förlänger livet med skratt när vi träffas!