Millariikka Rytkönen: Årets värdefullaste timmar

Nu kan man önska semester under julen, skriver Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Vi är nu mitt uppe i den årstid som laddats med enorma förväntningar. För oss tehyiter får väntan på julen extra krydda av spänningen kring årsslutets arbetstidsscheman.

Såsom Anna Moring påpekat – hon är ledande expert i nätverket för familjers diversitet, Monimuotoiset perheet – så är julen för många en smärtsam fest (Kaleva 24.12.2016). Hos oss i Finland mäts och definieras familjerelationer och deras viktighetsordning under julen. ”Din primärfamilj är den som du är tillsammans med på julafton mellan kl. 17 och 20. Ingen annan tid uppfattas som lika viktig.”

Enligt den definitionen har jag många familjer, för jag har firat julafton både som barnhemsledare och barnmorska på förlossningssjukhus. Något frö av sanning (en mandel?) finns här nog, för åtminstone för mig har de här väldigt speciella stunderna på jobbat gjort, att mina arbetskamrater blivit mer än namn på det gemensamma arbetsschemat.

En ljuspunkt med att vara boomer är att man fått uppleva den tid, då man fick ha semester också på julschemat och önskemål om arbetspass väl togs i beaktande. Under julen jobbade man turvis. Du kunde vara säker på, att om du i år hjälpte nya människor till världen på julafton, så skulle du säkert vara ledig nästa år. Det gällde varenda arbetskamrat, barnlös eller inte.

Så borde det fortfarande vara, men tyvärr har det blivit en utopi. I arbetsavtalsförhandlingarna fick vi ändå till stånd en korrigering; enligt social- och hälsovårdsavtalet kan man nu önska sig semester också på julen.

Med tillämpningsanvisningen för avtalat eftersträvar man att arbetsgivare i mån av möjlighet ska kunna ge semester också till exempel under julen, med beaktande av alterneringsprincipen. Tillämpningsanvisningen garanterar inte att semester ges, men den förpliktar arbetsgivaren att fästa uppmärksamhet vid saken. På sina håll har man hävdat att ingen får ha semester på ett schema med söckenhelg.

Semesterarrangemang har stor inverkan på attraktionskraften i vår bransch. Det kan inte vara så, att om du väljer den här sektorn, så får du aldrig ta ut årssemester då söckenhelgsschema gäller, till exempel under julen.

Kära kollega, inte blir du väl alltför snäll under julen, för snällhet har vi haft alltför mycket av i vår bransch genom tiderna. Det är inte styggt att kräva det man förtjänar. Inte ens för en skötare.

Jag önskar dig en magisk jul, och speciella hälsningar sänder jag till er, storartade kollegor, som tar hand om oss andra också under julhelgerna.