Millariikka Rytkönen: Du förändrar världen

Ni, ärade kollegor, är en viktig del av finländsk försörjningsberedskap. Utan er skulle Finland varken klara vardag eller kriser, skriver Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Bild: Leena Louhivaara

”Skulle du välja vårdsektorn på nytt om du fick välja nu?” Den frågan fick jag av en journalist efter allt som hände ifjol. Jag svarade ”ja” utan en sekunds tvekan. Jag älskar verkligen den här sektorn och därför är det lätt att kämpa för den.

Till dig som stiger in i den här världen nu vill jag säga, att ditt arbete förändrar världen. Ett människomöte i sänder. Du står i första linjen och delar stunder, som andra inte ser. Det kan hända att du lämnar ett outplånligt intryck på en människa, fast du kanske inte märker det. Att du står bredvid och stöder har omätlig betydelse. Vårt arbete är krävande och samtidigt så mänskligt. Det har en enorm betydelse för hela det finländska samhället.

Så här inför riksdagsvalet vill jag fråga finländare, och särskilt alla som vill bli beslutsfattare, vad som sist och slutligen kostar mer – att få ordning på saker och ting eller att verkligen låta dem förfalla?

Vår social- och hälsovård har underresurserats i decennier. Alltför lite pengar har styrts över till vår sektor och vi har blivit rejält efter övriga Norden. Att vårdtjänster och småbarnspedagogik över huvud taget kunnat genomföras är tack vare anställdas ständiga flexibilitet. Ni har hållit i gång vår bransch med övertid. Dessutom har det gjorts dyr utlokalisering och tidvis har tjänster stängts ner helt och hållet.

Allt det här kostar. Men ännu dyrare blir ett välfärdsunderskott, som beror på försämrade tjänster inom vård och småbarnspedagogik. Enorma ekonomiska förluster och fullständigt onödigt lidande uppstår hela tiden.

Försvarspolitiken var mycket på tapeten i fjol. Av goda skäl har vi varit stolta över att vårt land satsat på vårt försvar. Försvarspolitiken har förverkligats på bred parlamentarisk bas och lösningarna har varit långsiktiga och sträckt sig över flera valperioder. Också till den andra viktiga biten av vår totala säkerhet – en fungerande social- och hälsovård – borde man förhålla sig på samma sätt.

Ni, ärade kollegor, är en viktig del av finländsk försörjningsberedskap. Utan er skulle Finland varken klara vardag eller kriser.

Till dig, som just stigit in i vår bransch fackvärld, vill jag säga, att om man är ensam kan man begära, men i grupp kan man kräva. Tillsammans hörs vi tehyiter i det finska samhället.

En viktigare bedrift än förhandlingsresultatet i fjol var, att ni hittade er röst och modet att försvara er och era rättigheter. Det är en god grund att fortsätta på under det nya året. Tillsammans.