Faderskap erkänns på rådgivningen

Hälsovårdare eller barnmorska på rådgivning kan från början av nästa år ta emot faderskapserkännande redan innan barnet har fötts. Ändringen beror på att faderskapslagen moderniseras.
Att ta emot ett sådant erkännande är en ny uppgift och den information och det kunnande som krävs ingår inte i hälsovårdares eller barnmorskors grundutbildning. Den som utför uppgiften ska behärska lagstiftningen, förklara saken för föräldrarna och fatta ett självständigt beslut som påverkar barnets framtid.
Den nya uppgiften bör beaktas i den uppgiftsbaserade lönen. Förtroendemannen förhandlar om saken på arbetsplatsen.
– Man ska inte ta sig an uppgiften utan extra utbildning och löneförhandlingar, säger Heidi Laurila, intressebevakningsexpert på Tehy.
Den utbildning som arbetsgivaren beslutar om är alltid arbetstid, så för det anhåller man inte om ledighet. Om kursen hålls utanför arbetsplatsen bör man komma överens med arbetsgivaren om reseersättning och tidpunkt. En kursdag ska också innehålla en daglig vilopaus.

Vem är far?
  • Om föräldrarna inte är gifta med varandra då barnet föds bör faderskapet fastställas.
  • Tidigare erkändes faderskap hos barnatillsyningsman.
  • I fortsättningen behöver sambor inte besöka barnatillsyningsman om faderskapet är klart och mannen vill erkänna barnet.

SHM

Artikeln har publicerats i Tehy-tidningen 15/2015