Faderskapsfastställelse gav lönepåslag

Hälsovårdarna i Alajärvi fick högre lön

Vad var problemet?

Barnmorskor och hälsovårdare har sedan årets början tagit emot erkännande av faderskap. Uppgiften hör inte till sektorns grundutbildning, så därför bör de få högre lön.

På hälsostationen i Alajärvi i östliga delen av Sydösterbotten berördes fyra hälsovårdare på barn- och mödrarådgivningen av reformen.

Vad gjorde Tehy?

Tehy och Akavas förhandlingsorganisation för den offentliga sektorns utbildade personal, FOSU, anhöll hos arbetsgivaren om förhandling i november 2015. Fackorganisationerna rekommenderade en fem procents förhöjning av den uppgiftsbaserade lönen.

Arbetsgivaren avslog kravet med motiveringen att man inte ansåg att uppgifterna väsentligt hade förändrats.

Tehys Järvi-Pohjanmaa-fackavdelning ville låta frågan gå till centrala förhandlingar mellan Tehy och KT Kommunarbetsgivarna. Arbetsgivaren var först motvillig men under våren gick man överraskande med på förhandlingar.

Tehy är den enda organisation som har fört lönefrågor om faderskapserkännande till förhandlingar på central nivå. FOSU har inte gjort det trots att organisationen tagit del i vissa lokala förhandlingar.

Hur avgjordes frågan?

Förhandlingarna om arbetsvärdering avancerade snabbt och slutfördes på en och en halv månad. Till hälsovårdare på mödra- och barnrådgivningen betalas 60 euro i månaden för den nya uppgiften. 

Den som mottar ett faderskapserkännande bör behärska lagstiftningen, kunna informera föräldrarna och fatta ett självständigt beslut, som påverkar barnets framtid.

Under förhandlingarna utvärderades också arbetets svårighetsgrad i andra yrkesgrupper. Till exempel fysioterapeuters direktmottagning gav ett lönepåslag på mer än hundra euro i månaden.