Glöm inte försäkringen, studerande!

Försäkringsskydd ingår i Tehy-medlemskapet.

Image text
Också studerande har rätt att använda Tehys rättshjälp. Bild: iStock

1. Ansvarsförsäkringen ersatte skadan

En studerande på arbetspraktik tappade av misstag ett dyrt instrument, som gick sönder. På grund av hög självrisk ville praktikplatsen inte använda sin egen försäkring utan krävde ersättning av studeranden, som lyckligtvis var medlem i Tehy och alltså hade en ansvarsförsäkring som medlemsförmån. Den ersatte skadan.

För studerande är medlemskapet i Tehy avgiftsfritt. Försäkringarna träder i kraft genast när du ansluter dig.

2. Person- och sakskador upp till 50 000 euro

Studerandes ansvarsförsäkring ersätter person- och sakskador på upp till 50 000 euro. Självrisken är 170 euro. Ansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador då skadan i tjänsten orsakats av fel eller försummelse mot arbetsgivare, arbetskamrat eller annan person som du enligt lag är skyldig att ersätta.

Tehy har också försäkrat sina studerande medlemmar för olycksfall under fritid. Försäkringen är i kraft i hela världen.

Ta kontakt med Tehy när skada skett.

3. I kraft också utomlands

Studerandes ansvarsförsäkring är i kraft under en högst ett år lång praktikperiod överallt i världen utom i USA och Kanada. Praktikanter som åker till dessa länder gör klokt i att reda ut vilken försäkring som behövs där och var man får den. Ansvarsförsäkringen gäller inte frivilligt arbete.

Ett intyg över försäkrings- och rättsskydd kan vid behov printas ut på finska eller engelska på ens eget namn via onlinetjänsten på Tehys nätsidor.

4. Endast för medlemmar

Ansvarsförsäkringen är ett skydd som fackorganisationen erbjuder medlemmarna och den kan inte köpas för yrkesverksamhet separat. Observera att hemförsäkringens rätts- och ansvarsförsäkring inte täcker skador på en arbetsplats och under yrkesutövande.

5. Förbundet ger rättshjälp

Också studerande har rätt att använda Tehys rättshjälp. Den ger medlemmar hjälp i tviste- och brottsmål som gäller egna arbets- eller tjänsteförhållanden, studier eller arbetspraktik. Råd fås av rättshjälpens jurister också för problem som uppstått under utlandspraktik, men till rättegång kan man gå endast i Finland.

Läs mer: Medlemsförmåner, www.if.fi/Tehy