Kan en extra arbetstur kompenseras med en ledig dag?

Jag arbetar i tre skift på bäddavdelning. När jag hade morgontur sjukanmälde sig en som borde ha haft eftermiddagsskift. Arbetsgivaren bad mig då stanna kvar. Nästa dag var jag ledig. Förmannen ringde sedan och meddelade att jag kunde ta ledigt från nästa morgontur eftersom jag hade arbetat ett extra skift. Men blev det rätt?

Om du har periodarbete och arbetar fulltid gjorde arbetsgivaren inte rätt. Du ska ha övertid om arbetsgivaren ber dig jobba över. Enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) ska övertid ersättas med respektive övertidsprocent antingen i ledig tid eller i pengar. Arbetsgivaren kan besluta i vilken form ersättningen ges.

Ersättning eller ledighet ska ges under påföljande kalendermånad. Om ersättningen ges i ledig tid ska den antecknas i arbetsskiftsförteckningen.

Ta kontakt med din förtroendeman så att saken reds ut.

Foto Ari Korkala.