Kan jag få partiell vårdledighet?

Image text
Enligt arbetsavtalslagen har man rätt att få partiell vårdledighet för ett barn i grundläggande utbildning ända till slutet av andra läsåret. Bild: iStock

Arbetsgivaren nekade till partiell vårdledighet eftersom minsta barnet hade fyllt tre. Jag har också en första- och en andraklassare. På vilka grunder kan man få partiell vårdledighet?

Din arbetsgivare har troligen förväxlat partiell vårdledighet med vårdledighet. De är två olika saker.

Enligt arbetsavtalslagen har man rätt att få partiell vårdledighet för ett barn i grundläggande utbildning ända till slutet av andra läsåret.

Arbetstagare ska göra framställan om partiell vårdledighet senast två månader innan vårdledigheten börjar. Arbetsgivare och arbetstagare kommer sinsemellan överens om en partiell vårdledighet och detaljerna i den.

I praktiken har en arbetstagare rätt till partiell vårdledighet om det inte innebär allvarlig olägenhet för arbetsplatsens verksamhet. Arbetsgivaren bör motivera ett avslag. En enskild anställd i hälsovården är sällan så oersättlig för arbetsgivaren att anhållan om partiell vårdledighet kan avslås på den grunden.

Däremot upphör rätten till vårdledighet när barnet fyller tre år.

Du har alltså rätt till partiell vårdledighet. Ta kontakt med din förtroendeman.