Måste man registrera sig i både Terhikki och Suosikki?

Måste en sjukskötare i socialt arbete i den privata sektorn registrera sig både i Terhikki och Suosikki?

Som sjukskötare behöver du inte registrera dig i Suosikki. I själva verket kan du inte göra det, eftersom Suosikki-registret bara är avsett för yrkesutbildade personer i socialvården, det vill säga socialarbetare, socionomer, geronomer och närvårdare. Närvårdare ska registrera sig både i Terhikki och Suosikki.

En sjukskötare är en yrkesutbildad person i vårdsektorn oberoende av arbetsplats. För att verka som sjukskötare krävs legitimation av Valvira och registrering i Terhikki.

Registrering rör de yrken och yrkesbeteckningar som nämns i lagen om yrkesbildade personen inom socialvården, lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården eller därtill hörande förordningar.

Behörighetsvillkor för enskilda uppgifter bestäms av arbetsgivaren.