Seglivad löneskillnad

Löneskillnaden är cirka 16 procent till männens favör.

Image text
Det kallas segregation när yrken delas upp enligt kön och det vidmakthåller löneskillnader. Bild: iStock

Löneskillnaden mellan könen bland kommunalt anställda är nästan oförändrad trots att kvinnornas utbildningsnivå har stigit betydligt mer än männens. Löneskillnaden är cirka 16 procent till männens favör. Skillnaden i månadslöner har minskat med en procentenhet, medan det för timlönernas del inte har hänt något alls.

Det här framgår av social- och hälsovårdsministeriets undersökning som gäller ändringar i yrkesstrukturen i den offentliga sektorn åren 1995–2013. Undersökningen är en del av ett likalöneprogram och gjord av Statistikcentralen.

År 2013 hade över hälften av sjukskötarna högskoleexamen och nästan hälften av hälsovårdarna.

Det kallas segregation när yrken delas upp enligt kön och det vidmakthåller löneskillnader. Jämställdhetsombudsman Jukka Maarianvaara konstaterar att segregation inte bör godkännas.

– Men vi kan inte säga till kvinnor att de ska söka sig till mansdominerade branscher och kräva att männen börjar med kvinnoyrken.

Undersökningen visade inte hur Tehys arbetskonflikt år 2007 inverkade på löneskillnaderna. Efter den höjde Kommunarbetsgivarna KT också andras än tehymedlemmarnas löner.