Tiotusen euro kom bort

Akutvårdaren Miro Simola fick sin lönefordran betald efter mer än sex års väntan.

Image text
Miro Simola fick vänta länge på pengarna, men det lönade sig. Bild: Pasi Leino

År 2011 blev nyblivne akutvårdaren Miro Simola uppringd av ett litet företag i Lieto som erbjöd akutvårdstjänster. Han lovades högre lön än i den offentliga sektorn. Miro tackade ja.

Snart märkte han ändå att han knappt hann vara hemma, men det syntes inte på lönen. Arbetsplatsen hade fyra anställda utifrån, just så många att de saknade förtroendeman.

De föreslog att de skulle arbeta ett dygn och därefter ha tre dagar ledigt. Det godtog arbetsgivaren, som dock hävdade att det inte var arbetstid utan beredskapstjänstgöring när man befann sig i full beredskap på arbetsplatsen. Miro som tidigare varit närvårdare på räddningsverk visste vad akutvårdare förtjänar och vad som är skillnaden mellan fritid och arbete.

– Nu slår arbetsgivaren blå dunster i ögonen på oss, tänkte jag.

År 2012 kontaktade han Tehy och tog reda på sina rättigheter. När arbetsgivaren hörde det fick Miro bara dagsturer.

– Det kändes oskäligt. Min livssituation var sådan att jag inte kunde ha enbart dagsjobb. Arbetsgivaren antydde då att jag borde söka annat arbete. Jag sade upp mig.

Miro hann arbeta ett och ett halvt år i Lieto. Han fick genast nytt jobb i Salo, men där var han bara ett par dagar innan det företaget gick i konkurs.

– Då blev jag orolig. Ändå var jag inte arbetslös en enda dag.

Miro kontaktade det företag som tog över efter konkursen och fick genast jobb igen. Med stöd av Tehys rättsskyddsförsäkring anlitade han en jurist för att sända en lönefordran till Lietoföretaget. Han hade velat göra gemensam sak med sina tidigare arbetskamrater som också hade fordringar på tusentals euro.

– Men de var rädda att det skulle skada både rykte och framtidsutsikter. Lyckligtvis ställde en av dem ändå upp som vittne senare.

När Miro kontaktade Tehy fick han höra att processen kunde ta tid. Den räckte faktiskt över sex år. Han hann få två barn och avlägga högre yrkeshögskoleexamen under tiden.

Tings- och hovrätt lämnade ärendet obehandlat, eftersom det gällde arbetstvist. Tehy förde då frågan till arbetsdomstol. Nu började saker hända.

Miro och hans arbetskamrat kallades in som Tehys vittnen i augusti ifjol. Utfrågningen tog tio minuter. Kort därefter kom utslaget. Miro får 10   000 euro. Förutom obetald lön innehåller summan olika tillägg och övertidsersättningar. Dessutom ersätter Hyvinvointiala Hali ry, som representerade arbetsgivaren tillsammans med Härkätien kuljetus Oy, Tehys rättegångskostnader och betalar böter för kollektivavtalsbrott.

 

Vad säger lagen

  • Arbetstid är den tid som används till arbete och den tid under vilken arbetstagaren är skyldig att stå till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället.
  • Definitionen på arbetstid blev i början av året tvingande, vilket innebär att man inte längre kan avtala annorlunda i kollektivavtal.