Translain uudistus etenee: Tehystä lakiesitys on selkeä parannus, mutta 18 vuoden ikäraja korkea

Tehy on tyytyväinen, että translain uudistus on viimein toteutumassa. Sen myötä poistuu vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä, jonka on katsottu olevan ihmisoikeusloukkaus.

Kuvateksti
Merkintä juridisesta sukupuolesta näkyy esimerkiksi henkilöpapereissa ja passissa. Suomessa vaihtoehtoja on kaksi, joissain maissa kolme.
Kuva: iStock

Uusi translaki on tarkoitus saada voimaan ensi vuoden alussa. Nykyinen translaki on kaksi vuosikymmentä vanha, ja sen uudistamista on puuhattu pitkään.

Iso tulollaan oleva muutos on, että juridisen sukupuolen vahvistaminen erotetaan lääketieteellisestä prosessista. Tehy pitää lausunnossaan tätä hyvänä. Selvä parannus järjestöstä on myös se, ettei lakiehdotuksessa vaadita lisääntymiskyvyttömyyttä kuten ennen. Esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on pitänyt vaatimusta ihmisoikeuksia loukkaavana.

Juridinen sukupuoli tarkoittaa sukupuolta, jolla ihminen on merkitty väestötietojärjestelmään. Tieto näkyy esimerkiksi henkilöpapereissa ja passissa. Minkä ikäisenä merkintää voisi muuttaa, jos ei koe syntymässä määriteltyä sukupuolta oikeaksi? Lakiehdotuksessa vaatimuksena on 18 vuoden ikäraja.

Tehy ei pidä lasten oikeuksien mukaisena, että ikäraja olisi ehdoton 18 vuotta, sillä sukupuoliristiriita voi heikentää merkittävästi nuoren hyvinvointia ja altistaa syrjinnälle.

Lakiesityksessä juridisen sukupuolen vahvistamisessa on kuukauden harkinta-aika. Tehyn mielestä itsemääräämisoikeutta tukisi parhaiten harkinta-ajasta luopuminen.

Sekä Hyksin että Taysin transpoliklinikoiden nykyiset resurssit ovat ylikuormittuneet. Tehy korostaa, että terveydenhuollon resurssien on oltava riittävät, jotta tarvittava neuvonta, tuki, hoito ja kuntoutus voidaan toteuttaa ihmisen tarpeista lähtien ja oikeaan aikaan.

Järjestö muistuttaa myös, että sote-alan ammattihenkilöt kaipaavat lisäkoulutusta sukupuolen moninaisuuteen liittyen.

Tehy on tukenut oikeudenmukaisempaa translakia vaatinutta Oikeus olla -kansalaisaloitetta.

Tehyn lausunto sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamista koskevasta lakiesityksestä.

Lue lisää

Sairaanhoitajaksi opiskeleva Panda Eriksson: "Sukupuolta ei tarvitse aina tietää"