Ingen orsak till oro för samarbetsförhandlingarna

Förhandlingarna i välfärdsområdena torde komma i gång under våren.

Image text
Tehy rekommenderar att samarbetsförhandlingar alltid förs då förändringar görs.
Bild: iStock

1. Dialog mellan arbetsgivare och personal

Samarbetsförhandlingarna baserar sig på samarbetslagen, vars syfte är att främja dialog mellan arbetsgivare och personal.

Förhandlingar förs i välfärdsområden och i kommuner. I den privata sektorn kallas det inte samarbetsförhandlingar utan förändringsförhandlingar.

Många associerar samarbetsförhandlingar med uppsägning, men de handlar om mycket mer.

Förhandlingar ska till exempel föras om det på en arbetsplats görs förändringar som påverkar personalen och rör arbetsorganisation och servicestruktur. Målet är att ge personalen möjlighet att påverka beslut som rör det egna arbetet och arbetsplatsen.

 

2. Vårdreformen kräver förhandlingar

Tehy rekommenderar att samarbetsförhandlingar alltid förs då förändringar görs. Att höra personalen och beakta deras åsikter är god personalpolitik och bra ledarskap. Också förhandlingsresultat ska öppet gås igenom med personalen.

Övergången till välfärdsområden ger upphov till olika omställningar. Till exempel överlappning av arbetsledares arbetsuppgifter i den nya organisationen förutsätter förhandlingar.

Förhandlingar ska föras innan beslut fattas.

3. Förtroendemannen representerar tehyiterna

I samarbetsförhandlingar representeras tehyiter i regel av förtroendeman. Om förändringen berör en eller ett fåtal arbetstagare kan också de delta i förhandlingarna.

Gott samarbete är systematiskt och målinriktat. Om mötespraxis beslutar man gemensamt och ärendena förbereds väl.

Diskussionen är öppen och förtroendemannen får behövlig information av arbetsgivaren.

Arbetsgivaren dikterar inte beslut utan förtroendemannen har faktisk möjlighet att påverka.

Parterna samarbetar och för diskussioner också utanför officiella möten.

4. Se upp med förändrade uppgifter

Ta kontakt med förtroendeman genast om arbetsgivaren till exempel föreslår ändringar i dina arbetsuppgifter eller förflyttning till annat arbetsställe.

Förtroendemannen utreder om arbetsgivaren ensidigt har rätt att ändra dina uppgifter eller om förhandlingar krävs.

Om det handlar om en väsentlig förändring av anställningsförhållandets villkor, så förutsätter en ensidig förändring att arbetsgivaren har grund för uppsägning. En sådan grund kan till exempel vara, att arbetsgivaren omorganiserar verksamheten och erbjuder andra arbetsuppgifter som alternativ till uppsägningen.

Även om arbetsgivaren i och för sig har rätt att ändra arbetsgifter, så anser Tehy att det alltid är skäl att förhandla om förändring. Med förhandling kan arbetsgivaren inte göra en olaglig åtgärd laglig.

5. Säg inte ja genast

Börja inte med nya arbetsuppgifter förrän det har konstaterats att förändringen är laglig. Det är svårt att ändra ett beslut i efterskott om du redan börjat med nya uppgifter. 

Sakkunnig: Tehys jurist Mirja Kinnunen