Åland: Bedömning av arbetets svårighetsgrad fortsätter

Ålands tehyiter lovas löneförhöjningar i slutet av året.

Bedömningen av arbetets svårighetsgrad (bas) fortsätter för vårdpersonalen som är anställd hos Ålands landskapsstyrelse i slutet av augusti. Enligt den ursprungliga tidtabellen skulle bas-förhandlingarna avslutas i maj.

Enligt Tehys huvudförtroendeman på Åland Pirjo Åkerblom framskred förhandlingarna i god anda i våras. Av tjänstebeteckningarna fick man en lista om 405 beteckningar, men arbetena poängsattes inte. En central tanke är att betona utbildningskravet i klassificeringen.

Som ett hinder nämner Åkerblom att landskapsstyrelsens anställda har två olika lönesystem. Sjukvårds­distriktet hör till ett system där ålderstilläggen ger tio procent höjning i startlönen. I det andra lönesystemet kan ålderstilläggen höja lönen nästan 30 procent.

Huvudförtroendemannen förmodar att förhandlingarna kan dra ut till slutet av året.

– Vårdpersonalens lönepott om 550 000 euro kan inte tas ifrån oss men hur bas annars påverkar våra löner är givetvis ännu öppet.

Ålands tehyiter gav fart åt kollektivavtalsförhandlingarna i slutet av år 2014 med en arbetskonflikt. Till följd av den fick man ett avtal som innehåller tre olika potter. Deras sammanlagda summa är 1,5 miljoner euro.