Sairaanhoitajan kolme toivomusta vuodelle 2023

Uutena vuotena on tapana tehdä lupauksia. Sairaanhoitajana rikon perinteen. Lupausten sijasta minulla on tulevan vuoden varalle muutama tärkeä toivomus.

Kuva: Canva

Tärkein toivomukseni on, että hoitajapulaan löydetään kestävät ratkaisut. Olen puhunut käsillä olevasta katastrofaalisesta hoitajapulasta suu vaahdossa 90-luvulta lähtien. Kaikki keinot, joita ehdotimme hoitoalan asiantuntijoina, kaikuivat vuosikausia kuuroille korville.

Sote-palvelut ovat kyykänneet hoitajapulan edessä. Päättäjät ja johtajat voivat aloittaa hoitajien rekrytointisavottansa vaikkapa seuraavasta listasta: hoitajia houkutteleva työnantajamielikuva, erinomaiset työolosuhteet, järkevät palkanlisät ja kilpailijoista erottuvat edut. Toivon, ettei näiden asioiden kuntoon hoitaminen ole liian monella sote-alan työpaikalla jo myöhäistä.

Pistän kädet kyynärpäitä myöten ristiin, että sote-uudistus vihdoin onnistuu. Sen tavoitteena on muun muassa turvata kuntalaisille yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut, parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä hillitä kustannusten kasvua. Toinen toivomukseni siis on, että asetetut tavoitteet saavutetaan.

Yhteistyön sujuminen, riittävä vuorovaikutus ja viestintä ovat ratkaisevan tärkeitä asioita vietäessä uudistuksia käytännön arkeen. Edistän uudistuksia mielelläni, jos ne tehdään selkeästi, läpinäkyvästi ja hoitajien asiantuntemusta kuunnellen.

Kolmas toivomukseni on, että inhimilliselle ja empaattiselle johtamiselle raivattaisiin hoitoalalla enemmän tilaa. Empatia on johtamisessa yksi avain motivaatioon, työtyytyväisyyteen ja hoitotyön tuottavuuteen. Välillä vaikuttaa siltä, ettei suutarin lapsella ole kenkiä, kun tämän aiheen ottaa esiin hoitoalan johtajien kanssa.

Hoitajan työn yksi keskeisimmistä asioista on kyky kokea empatiaa potilastaan kohtaan. Mutta. Olemmeko hoitajina riittävän empaattisia toisiamme kohtaan ja johdetaanko meitä empaattisesti? On hyvä muistaa empatian olevan treenattava taito, jos se olisi päässyt jostain syystä ruostumaan hoitoalan työpaikoilla.

Tässä olivat kolme toivomustani tulevalle vuodelle. Mitä mieltä olet, mahtavatko ne toteutua?

 

Seuraa ja kommentoi blogia. Tämä teksti myös tykkää, kun sitä jaetaan luettavaksi muille. Mainion Facebook-sivulle pääset tästä.