Kenelle koronakorvaus maksetaan?

Työskentelin teho-osastolla korona-aikana. Saanko kertakorvauksen?

Kuvateksti
Kertakorvaus on 600 euroa. Se maksetaan maaliskuun 2023 palkanmaksun yhteydessä.
Kuva: Liisa Takala

Kysymykseen vastaa neuvottelupäällikkö Riikka Rapinoja: 

Kertakorvausta voidaan maksaa erikoissairaanhoidon teho-osastoilla sekä niihin kytkeytyneessä kuvantamisessa ja laboratoriotoiminnassa, koronavuodeosastoilla, päivystyksessä sekä synnytyksissä ja ensihoidossa työskennelleille. Myös kotihoidon palvelujen, vanhusten tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon henkilökunta saa korvauksen.

Kyseiset yksiköt ovat valikoituneet valtakunnansovittelijan esitykseen siksi, että koronaviruksen aiheuttama erityinen altistumisen riski sekä valmiuslain rajoitukset kohdistuivat mainittuihin työntekijöihin pandemian alkuaikoina. Kotihoidossa vanhuspalveluissa korona-altistusta aiheutti myös puutteellinen suojaus.

Lisäedellytyksenä on, että työntekijä on osallistunut koronapotilaiden hoitoon valmiuslain voimassa oloaikana eli 13.3.-15.6.2020. Lisäksi työntekijän työsuhteen pitää olla voimassa samaan työnantajaan maksuajankohtana eli 28.2.2023. Hyvinvointialue katsotaan samaksi työnantajaksi. Se, että työntekijä on maksuajankohdan aikaan työvapaalla, kuten perhevapaalla, ei estä maksamista, koska palvelussuhde on silloin voimassa.

Kertakorvaus on 600 euroa. Se maksetaan maaliskuun 2023 palkanmaksun yhteydessä.

5.10. klo 12.14 ja 12.57 korjattu päivämäärävirheet. Klo 14.16 laajennettu kotihoidon käsitettä.