Mitä yhteistoimintaneuvottelut tarkoittavat?

Työnantajani ilmoitti yt-neuvotteluista. Mitä se oikein tarkoittaa?

Kuvateksti
Pyydä luottamusmies mukaan työnantajan edustajan kanssa käytäviin keskusteluihin, joissa käsitellään työsuhdettasi.
Kuva: iStock

Kysymykseen vastaa edunvalvontapäällikkö Riikka Rapinoja.

Yhteistoiminta- eli yt-neuvottelut pohjautuvat yhteistoimintalakiin. Kunnissa ja hyvinvointialueilla käydään yhteistoimintaneuvottelut; yksityissektorilla puhutaan muutosneuvotteluista.

Työnantajalla on lain mukaan velvollisuus neuvotella. Vasta sen jälkeen se voi päättää asioista. 

Hyvinvointialueilla käynnistyneissä yt-neuvotteluissa ei aina ja välttämättä ole kyse hoitohenkilöstön irtisanomisista. Kyse on tällä kertaa ensisijaisesti siitä, että työnantaja järjestelee työntekoa ja toimipisteitä uudelleen. 

Vaikka irtisanomisia ei haettaisikaan, voi syntyä tilanteita, joissa työnantajalle syntyy peruste irtisanomiseen, jos työntekijä ei ota vastaan mahdollisesti tarjottavaa uutta työtä.

Tehyläisiä neuvotteluissa edustaa yleensä luottamusmies.

Ennen neuvottelujen alkamista työnantajan on annettava luottamusmiehelle kirjallisesti tiedot esillä olevista muutoksista, harkitsemistaan irtisanomisista, lomauttamisista tai osa-aikaistamisista.

Työnantajan pitää käynnistää neuvottelut niin aikaisessa vaiheessa, että luottamusmiehellä on todellinen mahdollisuus neuvotella asiasta. 

Neuvotteluissa pitää käydä läpi suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksia sekä vaihtoehtoja, joilla toimenpiteiden kielteisiltä vaikutuksilta voitaisiin välttyä. 

Ammattiosasto tiedottaa yt-neuvotteluista paikallisesti. Kysymyksiin vastaa Tehyn luottamusmies.

Käänny luottamusmiehen puoleen, jos työnantaja tarjoaa uusia tehtäviä, uutta työpistettä tai muita muutoksia ja vaatii nimeä alle uuteen työsopimukseen.

Pyydä luottamusmies mukaan työnantajan edustajan kanssa käytäviin keskusteluihin, joissa käsitellään työsuhdettasi.  

Uutta työsopimusta ei koskaan tarvitse allekirjoittaa heti. Sinulla on oikeus perehtyä sen sisältöön rauhassa. 

Lue lisää:

Yt-mylly pyörii hyvinvointialueilla – jäsenten tukena on luottamusmies