Miten lukihäiriö otetaan huomioon pääsykokeissa?

Haaveilen sairaanhoitajaopinnoista, mutta minulla on todettu lukihäiriö. Miten se otetaan huomioon pääsy­kokeissa?

Kuvateksti
Lukihäiriön vuoksi annetaan yleensä lisää aikaa tehtävien tekemiseen.
Kuva: iStock

Kysymykseen vastaa tutkimuspäällikkö Juha Kurtti.

Lukihäiriön vuoksi annetaan yleensä lisää aikaa tehtävien tekemiseen.

Yksilöllistä järjestelyä pitää pyytää yhteishaussa viimeistään seitsemän vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Järjestelyistä pitää toimittaa hakemus siihen ammattikorkeakouluun, jonka pääsykokeeseen olet osallistumassa.

Liitä hakemukseen kopiot todistuksista, joihin vetoat. Niitä voivat olla esimerkiksi lääkärintodistus tai todistus lukihäiriöstä tai oppimisvaikeudesta.

Liitä hakemukseen myös koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että tarvitset lukihäiriösi vuoksi tukitoimia kokeen suorittamiseen. Korkeakoulu voi hyväksyä ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, jos siitä ilmenevät myönnetyt tukitoimet.

Sairaanhoitajakoulutuksessa on käytössä suora todistusvalinta ja pääsykoevalinta. Toisen asteen koulutuksen todistuksella valitaan noin puolet hakijoista. Loput valitaan valintakoemenestyksen perusteella.

Valtakunnallisessa sähköisessä valintakokeessa mitataan yleisiä valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin.

Sairaanhoitajakoulutuksen pääsykokeessa on seuraavat osiot: päätöksentekotaidot, opetuskieli (suomi tai ruotsi), englannin kieli, matemaattiset taidot, eettiset taidot ja tunneälytaidot. Jokaiselle osiolle on määritelty alin hyväksytty pistemäärä, jolla voi tulla valituksi.