Miten voin edistää työn kehittämistä?

Työpaikallani ei ole puhuttu vuosiin työn kehittämisestä. Korona ja henkilöstöpula ovat vieneet esihenkilöiden ajan. Mitä voin tehdä?

Kuvateksti
Työnantajan tulee seurata terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammatillista kehittymistä.
Kuva: Ari Korkala

Kysymykseen vastaa työelämäasiantuntija Tiina Vartiainen.

Keskustele asiasta esihenkilösi kanssa. Kehittymistarpeita ja kehittämisideoita voi kertoa myös esimerkiksi osastotunneilla tai nostaa keskusteluun muulla yhteisesti sovitulla tavalla.

Työnantajan tulee seurata terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammatillista kehittymistä.

Työnantajan tulee myös luoda edellytykset sille, että ammattihenkilö voi ylläpitää ja kehittää tietojaan ja taitojaan ja harjoittaa siten ammattiaan turvallisesti ja asianmukaisesti.

Työntekijöiden vuosittain saama täydennyskoulutus ja sen määrä perustuvat yleensä koulutussuunnitelmaan.

Koulutussuunnitelmaan voivat vaikuttaa työntekijän peruskoulutus, toimenkuva, työn vaativuus ja omat kehittymistarpeet.

Jos asia ei etene, voit viedä sen seuraavalle johtamistasolle. Jos asia ei ratkea työpaikalla, sinulla on mahdollisuus kysyä neuvoa oman alueen aluehallintovirastosta tai Valvirasta.