Miten voisimme parantaa työilmapiiriä?

Esihenkilömme on vaihtunut. Työ­tyytyväisyys ja -turvallisuus ovat ­muutoksen myötä heikentyneet, ­esimerkiksi sairauslomat ovat lisään­tyneet. Mitä voisimme tehdä asialle ­työyhteisönä?

Kuvateksti
Työsuojeluvaltuutetulta saa apua ja keinoja esimerkiksi työturvallisuuteen liittyviin asioihin.
Kuva: iStock

Kysymykseen vastaa työelämäasiantuntija Heli Kannisto. 

Jokainen työyhteisön jäsen vaikuttaa yksikön työhyvinvointiin omalta osaltaan.

Ottakaa ongelmat ajoissa puheeksi, vaikka aina se ei ole helppoa. Kertokaa esihenkilölle huolistanne ja esittäkää rakentavalla tavalla muutosehdotuksia, jotka korjaisivat tilannetta. Puhukaa työyhteisön muuttuneesta tilanteesta yhdessä ja miettikää, mitkä asiat pitäisi ottaa huomioon nykyistä paremmin.

Ottakaa yhteyttä työpaikan työsuojeluvaltuutettuun ja keskustelkaa tilanteesta hänen kanssaan.

Työsuojeluvaltuutettu voi osallistua yksikön yhteisen keskusteluun, olla yhteydessä esihenkilöön tai tarvittaessa viedä asiaa eteenpäin, jos asia ei etene yksikkötasolla. Työsuojeluvaltuutetulta saa apua ja keinoja esimerkiksi työturvallisuuteen liittyviin asioihin.