Voiko fysioterapeutti tehdä lähihoitajan tehtäviä?

Työskentelen fysioterapeuttina vanhuspalveluissa. Työnantaja teettää minulla lähihoitajan töitä. Miten siihen pitäisi suhtautua?

Kuvateksti
Asiakkaat jäävät vaille kuntoutusta, jos fysioterapeutti tekee muita kuin fysioterapeutin töitä.
Kuva: Petri Blomqvist

Kysymykseen vastaa kuntoutusalan asiantuntija Outi Töytäri.

Työtehtäviesi tulisi pääasiallisesti olla fysioterapeutin töitä, vaikka työsopimuksessa olisi maininta ”muista työnantajan määräämistä tehtävistä”. 

Sinut on palkattu fysioterapeutiksi. Jos työnantaja teettää sinulla muita töitä, asiakkaat eivät saa kuntoutusta. Fysioterapia tukee ja parantaa asiakkaiden toimintakykyä sekä vähentää muiden palvelujen tarvetta ja keventää hoitotyötä.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä ei kuitenkaan estä sitä, että fysioterapeutti tekee lähihoitajan tehtäviä.

Lähihoitajan tehtäviin määrätessään työnantajan pitää varmistaa, että koulutuksesi, kokemuksesi ja ammattitaitosi riittävät työhön. Kerro työnantajalle, jos et osaa tai hallitse jotain tehtävää. Työnantajan on järjestettävä riittävä perehdytys ja täydennyskoulutus.

Lääkehoidon toteuttamiseen fysioterapeutit eivät yleensä ole saaneet riittävää koulutusta, etkä voi siihen osallistua ilman kirjallista lääkelupaa. Lääkelupaa varten pitää olla suoritettuna työnantajan määrittelemät koulutukset, joilla saavutetaan riittävä osaaminen.

Ota tarvittaessa yhteys työpaikan luottamusmieheen.