Avaintes hyväksytty – palkat nousevat yleiskorotuksilla sekä paikallisilla erillä ja kehittämiserillä

Ylityömääräykset muuttuvat niin, että vastaisuudessa arkipyhät madaltavat kynnystä saada ylityökorvauksia jaksotyöajassa.

Kuvateksti
Avaintes on käytössä Avaintaan kuuluvien työnantajien hoitokodeissa ja palvelutaloissa.
Kuva: Vilja Harala

Osapuolet ovat hyväksyneet Sote ry:n ja Avainta ry:n neuvotteleman uuden Avaintesin. 

Yksityissektorilla Sote ry:nä neuvottelevat Tehy, SuPer ja Erto. 

Sopimuskausi on sovittu alkamaan1.5.2022 ja päättymään 30.4.2025. Viimeisen vuoden palkantarkistuksista neuvotellaan erikseen. 

Yleiskorotuksia on kaksi.

1.5.2022 yleiskorotuksella on jo korotettu alle 2 300 euron kuukausipalkkoja 46 euroa ja yli 2300 euron palkkoja 2 %. 

1.6.2023 palkkoja korotetaan 1,5 %:n yleiskorotuksella.

Kolmannen vuoden palkantarkistuksista neuvotellaan vuonna 2024. Jos niistä ei päästä yksimielisyyteen, sopimus voidaan irtisanoa päättymään 1.5.2024 lukien.

Lisäksi on sovittu kahdesta paikallisesta järjestelyerästä. 

Ensimmäinen eristä on jo toteutettu: 1.11.2022 on maksettu 0,5 %:n paikallinen järjestelyerä.

Toinen 0,4 %:n paikallinen järjestelyerä maksetaan 1.6.2023.

Kahden kehittämiserän käytöstä työnantaja- ja työntekijäliitot neuvottelevat keskenään.

Erien tarkoitus on kehittää palkkausjärjestelmiä ja parantaa työvoiman saatavuutta. 

Ensimmäinen kehittämiserä on 1,2 % ja se jaetaan 1.6.2023.

Erästä on varattu 0,5 % kustannusvaikutteisiin tekstimuutoksiin. 0,7 %:n käytöstä liitot neuvottelevat.

Toinen kehittämiserä 0,4 % jaetaan 1.2.2024. Siitä on varattu 0,1 % pakollisen ryhmähenkivakuutuksen kattamiseen. 0,3 %:n käytöstä liitot neuvottelevat.

Ylityömääräykset muuttuvat niin, että vastaisuudessa arkipyhät madaltavat kynnystä saada ylityökorvauksia jaksotyöajassa.

Jaksotyössä on annettava vähintään kaksi peräkkäistä vapaata kolmen viikon työaikajaksolla. Kirjaus tukee työhyvinvointia.

"Työaikamääräysten parantamisesta on sovittu vain Sote ry:n neuvottelemassa Avaintan sote-tessissä. Sote ry:lle oli tärkeää saada parannuksia jaksotyön työaikamääräyksiin", Tehyn juristi Niina Poijärvi sanoo.

Sopimukseen sisältyvät jo aiemmin sovitut perhevapaauudistukseen liittyvät muutokset ja vuosilomamääräysten parannukset. 

Sote ry on neuvotellut Avaintan Sote-tessiin erillisen yritysjaostokirjauksen.

Kirjauksen mukaan työryhmä ryhtyy edistämään Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n yritysjaostoon kelpoisten yritysten siirtymistä Avainta ry:stä kyseiseen jaostoon.

Yritysjaostoon liittyminen tarkoittaa käytännössä sitä, että sote-yritykset siirtyvät sote-sopimukseen, jossa on paremmat työehdot kuin Avaintessissä.

"Yritysjaostoon siirtymisen edistäminen oli Sote ry:n keskeinen tavoite."

Yritysjaostoon voivat liittyä julkisomisteiset sote-alan yritykset.

Hyväksytyn neuvottelutuloksen myötä Sote ry liittyy Avainta ry:n ja muiden järjestöjen aiemmin kesäkuussa tekemään Avaintes:n sopimusratkaisuun.