Euroopan anestesiasairaanhoitajat: erikoistumiskoulutusta tarvitaan

Anestesiasairaanhoitajan työhön perehtymisessä korostuu nykyään liiaksi työssä oppiminen, sanoo Suomen Anestesiasairaanhoitajien puheenjohtaja Sari Pyhälä.

Kuvateksti
Suomen anestesiasairaanhoitajat ovat huolissaan erikoistumiskoulutuksen puutteesta.
Kuva: Pekka Fali

Euroopan anestesiasairaanhoitajat ovat huolissaan alan erikoistumiskoulutuksen puutteesta. Asiasta tehdyn tuoreen julkilausuman on allekirjoittanut 18 eurooppalaista anestesiasairaanhoitajien yhdistystä. Mukana on myös Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry.

”Sairaanhoitajien erikoistumiskoulutus ja sen myötä erikoissairaanhoitajan nimike lakkautettiin Suomessa 1990-luvun alkupuolella. Sen jälkeen olemme ilmaisseet useaan kertaan huolemme anestesiasairaanhoitajan erikoistumiskoulutuksen puuttumisesta”, sanoo Suomen Anestesiasairaanhoitajien puheenjohtaja Sari Pyhälä.

Pyhälän mukaan anestesiasairaanhoitajan työhön perehtymisessä korostuu nykyään liiaksi työssä oppiminen.

”Pitkä perehdytyskään ei riitä paikkamaan perusopetuksen puutteita. Anestesiasairaanhoitajat tarvitsisivat peruskoulutuksessa nykyistä enemmän esimerkiksi anestesiahoitotyön, anestesiologian, anatomian ja fysiologian opetusta.”

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) laati vuonna 2016 kehittämisehdotukset kliinisen hoitotyön erikoisaloiksi, ja niissä olivat mukana anestesia- ja tehohoitotyö.  Näitä kehittämisehdotuksia ei kuitenkaan ole alettu toteuttaa.

Lisäksi STM julkaisi vuonna 2021 ehdotukset kliinisesti erikoistuneen sairaanhoitajan osaamisen kehittämiseksi. STM:n mukaan sote-uudistuksen tavoitteet edellyttävät kliinisen hoitotyön erikoisosaamisen kehittämistä osana moniammatillisten tiimien toimintaa. 

Tehy on ehdottanut, että koulutuksessa otettaisiin mallia aiemmista erikoistumiskoulutuksista, jolloin sairaanhoitaja saisi erikoispätevyyden sen mukaan, mihin on erikoistunut. Tällöin erityisosaaminen vastaisi paremmin työelämässä tarvittavaa osaamista.

Suosittelemme sinulle