Fysioterapeuttien suoravastaanotoilla on suotta tyhjäkäyntiä – asiakas ohjautuu tule-vaivoineen liian usein lääkärille

700 000 potilasta kävi viime vuonna lääkärin vastaanotolla tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi.

Kuvateksti
Suoravastaanotto tarkoittaa sitä, että potilas tulee fysioterapeutin vastaanotolle ilman lääkärin lähetettä.
Kuva: Kristiina Kontoniemi

Fysioterapeuttien suoravastaanotot hyvinvointialueilla pyörivät osittain tyhjäkäynnillä, koska asiakkaat ohjautuvat hoidon tarpeen arvioinnin kautta suotta lääkärille. Näin totesi 67 prosenttia Tehyn kyselyyn vastanneista. 

Toisaalta kolmannes vastaajista (38 prosenttia) ilmoitti, että vastaanottoja voisi toteuttaa laajemmin, jos suoravastaanottokoulutuksen käyneitä fysioterapeutteja olisi enemmän. 

Suoravastaanotto tarkoittaa sitä, että potilas tulee lisäkoulutetun fysioterapeutin vastaanotolle ilman lääkärin lähetettä. 

Tyhjäkäynnin lisäksi ongelmia ovat kyselyn mukaan muun muassa vaillinainen lääkärin tuki. 

Kyselyyn vastaajat ovat hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kuntoutuksen vastuuhenkilöitä. Vastaajia oli 24. 

Kyselyn tulokset ja kehittämisehdotukset on julkaistu Fysioterapeuttien suoravastaanotot julkisessa terveydenhuollossa -selvityksessä. Sen on laatinut Tehyn kuntoutusalan asiantuntija Outi Töytäri

Suoravastaanottojen kehittäminen kuitenkin jatkuu. 

54 prosenttia Tehyn kyselyyn vastanneista kertoi, että hyvinvointialue kehittää vastaanottoja parhaillaan, 29 ilmoitti, että niitä on juuri kehitetty ja 17 prosenttia suunnittelee kehittämistä.  

Fysioterapeuttien suoravastaanotolla on mahdollisuus säästää, sillä tule-sairaudet ovat yleisin syy käydä avoterveydenhuollon lääkärin vastaanotolla. Käyntejä oli viime vuonna yli 700 000. 

"Fysioterapeutin vastaanotto on lääkäriä halvempi, eikä fysioterapeuteista ole tällä hetkellä juurikaan pulaa."

Vastaanottoja on kyselyn mukaan noin 240 toimipisteessä. Tyypillisellä asiakkaalla on kipua selässä. Myös olkapää-, polvi- ja lonkkakivut ovat yleisiä.  

Suoravastaanottoja pitävien fysioterapeuttien palkankorotukset vaihtelevat suuresti: pienin korotus on ollut 10 euroa ja suurin 270 euroa. Tehy suosittelee 300-400 euroa. 

Tutkimusten mukaan suoravastaanotot parantavat asiakkaiden toimintakykyä ja elämänlaatua. Ne eivät ole lisänneet palvelujen tarpeetonta käyttöä eivätkä vaarantaneet potilasturvallisuutta tai hoidon jatkuvuutta.