Hoitohenkilökunta on tehnyt 120 ilmoitusta potilasturvallisuuden vaarantumisesta Taysin päivystyksessä tänä vuonna

Pääosa ilmoituksista koskee työvuoroista puuttuvia työntekijöitä. Aluehallintovirasto on ottanut ilmoitusten perusteella oma-aloitteisesti selvitettäväksi Tays Päivystys Acutan toiminnan.

Kuva: Ari Korkala

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon (avi) on tullut huhtikuusta 2022 lähtien yli 160 päivystystoimintaa koskevaa hoitohenkilökunnan tekemää ilmoitusta potilasturvallisuuden vaarantumisesta. Näistä noin 120 koskee Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Tays Päivystys Acutaa.

Pääosa ilmoituksista koskee työvuoroista puuttuvia työntekijöitä, aluehallintovirastosta kerrotaan.

Aluehallintovirasto on ottanut ilmoitusten perusteella oma-aloitteisesti selvitettäväksi valvonta-asiana Tays Päivystys Acutan toiminnan. Aluehallintovirasto selvittää valvonnoissa hoitohenkilöstön riittävyyttä sekä laadukkaan hoidon ja potilasturvallisuuden toteutumista.

Aluehallintovirasto ei tiedota tarkemmin vireillä olevista valvonta-asioista.

Valvonnalla pyritään ohjaamaan organisaatiota löytämään ratkaisuja, joiden avulla palvelut voidaan järjestää lain edellyttämällä tavalla.