Kuka teidät hoitaa vanhana? Tehyn vaalipaneelissa poliitikot vastasivat tiukkoihin kysymyksiin sote-alan ongelmista

Tehyn suuressa sote-keskustelussa poliitikot kertoivat ratkaisujaan sote-alan polttaviin ongelmiin. He vastasivat myös kysymykseen siitä, millaista hoitoa he itse vanhuudessa toivoisivat saavansa.

Kuvateksti
Tehyn Suuri sote-keskustelu kokosi poliitikot keskustelemaan sote-alan ongelmista ja kertomaan niihin ratkaisujaan. Linkki keskustelun tallenteeseen löytyy jutun lopusta.

Tehyn Suuressa sote-keskustelussa puolueiden edustajat puivat kiihkeästi sote-alan ongelmia. Keskustelun aluksi Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen muistutti, että Tehy on valmistellut vaalien alla päättäjille kolme kovaa keinoa tulevaa hallituskautta ja sote-palveluita ajatellen. Ne ovat raha, pelisäännöt ja osaavat tekijät.

Kenellekään ei voi tulla yllätyksenä vanhuspalveluiden kriisi, päivystysten ruuhkat, valtavat leikkausjonot ja hoitovelka. Rahoituksen turvaamiseen haluamme vastauksia teiltä päättäjiltä. Tai vaihtoehtoisesti linjauksia siitä, keitä jätetään hoitamatta.

Puheenjohtaja nosti esiin myös potilasturvallisuuslain, jota moni panelisteista oli säätämässä viime syksynä. Laki mahdollisti sen, että hoitajat voidaan määrätä töihin työtaistelun aikana.

Minun on todella vaikea ymmärtää, miksi juuri hoitohenkilöstön palkkauksen parantaminen on tässä maassa niin vaikeaa, että on mentävä vaikeimman ja kovimman kautta. Näin siitä huolimatta, että hoitajapula on tunnustettu tosiasia.

Paneelin vetäjä, sosiaali- ja terveysalan erikoistoimittaja Tiina Merikanto kysyi, miksi lain puolesta äänestäneet pitivät sitä välttämättömänä.

"Se oli epämiellyttävä lakihanke kaikille", totesi keskustan kansanedustaja Markus Lohi. "Kuulimme asiantuntijoita, jotka sanoivat, että jos lakia ei säädetä, ihmishenkiä menetetään. Teimme vaikean valinnan, että laki säädettiin."

Tilanteen vaikeutta korostivat myös muut lakia säätämässä olleet panelistit. 

Suuri osa kiivaaksikin käyneestä paneelista käsitteli hoitajapulaa. ”Kaduttaako teitä, että aiemmin on tehty liian vähän?”, Tiina Merikanto tiukkasi panelisteilta.

”Henkilöstöpulan pahenemisen nopeus on yllättänyt. Se on yllättänyt ihan kaikki. On tehty paljon, mutta tekemisen rajuus olisi pitänyt aloittaa aikaisemmin”, myönsi sosiaalidemokraattien perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.

Yksi ongelma on tapa, jolla ollaan varauduttu. Ikääntymisestä on puhuttu puhtaasti taloudellisena ongelmana. Varautuminen on tehty säästöt edellä. Milloinkaan ei ole puhuttu, mitä ikääntyminen tarkoittaa hoivan näkökulmasta, Vasemmistoliiton opetusministeri Li Andersson sanoi.

Varmasti kaduttaa, vaikka en ole ollut eduskunnassa. Naiset ovat olleet vuosikymmeniä palkkakuopassa. Nyt on tullut ryhtiliike, että kutsumuksella ei makseta kauppalaskua. Tarvitaan arvostusta ja palkkarahaa, kristillisdemokraattien Tiina Tuomela kommentoi.

Liike nyt -puoleen Karoliina Kähönen puolestaan muistutti, että hoitajapulasta keskustellessa on kiinnitettävä huomiota myös siihen, että nykyisetkin hoitajat olisi saatava pidettyä alalla.

Panelisteilta tiedusteltiin, mitä he voivat poliitikkoina tehdä hoitajapulan ratkaisemiseksi. 

Tämä ei mene kuin vanhat piruetit. Nyt on otettava uusia keinoja käyttöön, Krista Kiuru sanoi. Hänen mukaansa sote-järjestelmässä on ymmärrettävä entistä paremmin hoitotyön merkitys.

Vihreiden kansanedustaja Iiris Suomela puhui riittävän rahoituksen tärkeydestä. ”Keskeinen ongelma on rahapula, etenkin perusterveydenhuollossa.”

”Sote-alalle tarvitaan myös parempaa työterveyshuoltoa.”

"Voimme määritellä kehyksiä mitoituksen kautta, sanoi Ruotsalaisen kansanpuolueen kansanedustaja Anders Adlercreutz. Hän korosti myös kokonaisuuden tarkastelua. Siihen liittyvät rahat ja opiskelupaikat.

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa nosti esiin johtamisen. Hän muistutti, että hoitotyön johtajien asema on turvattava uusilla hyvinvointialueilla. Lisäksi hän korosti koulutuksen merkitystä.

Kiitos Tehylle, että Helsingin yliopistoon saatiin terveystieteiden maisterikoulutus. Hoitajat haluavat urapolkuja.

Terveystieteiden maisterikoulutus alkaa tänä vuonna uudelleen Helsingin yliopistossa. Tehy, Sairaanhoitajaliitto ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri puhuivat pitkään sen puolesta. 

Myös yleisö oli saanut esittää panelisteille kysymyksiä. Yksi kysymyksistä koski vanhustenhuoltoa: Kun olet vanha, millaista hoitoa arvioit saavasi ja minkälaisessa paikassa?

Valtaosa panelisteista toivoi voivansa vanhoina asua yhteisöllisesti ja saavansa hoitoa tarpeen mukaan. 

”Toivoisin, että minun ei tarvitsisi ajaa ambulanssirallia”, Krista Kiuru totesi. 

Tiina Merikanto kysyi panelisteilta, ovatkohan heidän toiveensa toteutettavissa. Yhteisökodissa asumista toivova Sari Sarkomaa uskoi, että on.

Kyllä se on mahdollista, mutta meidän pitää rakentaa vaihtoehtoja kotihoidon, omaishoidon ja laitoshoidon väliin.

Kun tarvitsen hoitoa, haluan olla paikassa, jossa on hoitoalan ammattilaisia. Ei ole muuta mahdollisuutta kuin yrittää huolehtia, että näin olisi. Ja toivon, että joku voisi laittaa radion päälle tai viedä minut ulos, Li Andersson sanoi. 

Mitä panelistit sanoivat siitä, pitäisikö sote-paleluihin laittaa suunniteltua enemmän rahaa, vaikka se tarkoittaisi säästöjä muualta? Katso Suuren sote-keskustelun tallenne.

#suurisotekeskustelu