Kuntien kertapalkkiot maksetaan kesäkuussa – varhaiskasvatuksen lastenhoitajille ja sosionomeille oma lisäpalkkio

Kunta-alan kertapalkkiot maksetaan 30. kesäkuuta.

Kuvateksti
Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat ja sosionomit saavat 120 euron lisäpalkkion.
Kuva: Mikko Nikkinen

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä (KVTES) piirissä työskentelevät saavat kertapalkkion kesäkuun 30. päivä. Kertapalkkion suuruus on 467 euroa. 

Lisäksi maksetaan 120 euron kertapalkkio KVTESin liitteen 5 (varhaiskasvatuksen henkilöstö sekä eräät koulun ammatti- ja peruspalvelutehtävät) piirissä työskenteleville. Heitä ovat esimerkiksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajat ja sosionomit sekä vailla kelpoisuutta varhaiskasvatuksen opettajan sijaisina työskentelevät. 

Kertapalkkio tai palkkiot maksetaan työntekijöille ja viranhaltijoille, joiden yhdenjaksoinen työ- tai virkasuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023.

Osa-aikaiselle kertapalkkio tai palkkiot maksetaan suhteessa osa-aikaprosenttiin, joka on voimassa 31.5.2023.

Kertapalkkiot sisältyvät kunta-alan sopimusratkaisuun, jonka Tehy hyväksyi maaliskuussa.

Sopimus nostaa KVTES:n piirissä työskentelevien tehyläisten tehtäväkohtaisten palkkojen keskiarvoa vuosina 2022–2027 vähintään 14,1 %.