Neuvottelujärjestö Sote ry erotti Spal ry:n

Sote ry toimii kunta- ja hyvinvointialan pääsopijajärjestönä. Sote ry:hyn kuuluvat jatkossa Tehy, SuPer ja Erto. 

Kuva: Ismo Pekkarinen / Lehtikuva

Neuvottelujärjestö Sote ry on tänään kokouksessaan päättänyt erottaa jäsenyydestään Spal ry:n eli Suomen pelastusalan ammattilaiset. Sote ry:hyn kuuluvat jatkossa Tehy, SuPer ja Erto. 

Sote ry toimii kunta- ja hyvinvointialan pääsopijajärjestönä. Pääsopijajärjestö esimerkiksi edustaa jäsenliittojensa jäsenistöä virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa.

Erottamisen taustalla on Sote ry:n kesällä tekemä päätös menettelysäännöistä, jotka liittyivät uuteen virka- ja työehtosopimusrakenteeseen ja hyvinvointialueuudistukseen.

Tehyn toiminnanjohtaja Else-Mai Kirvesniemi ja SuPerin edunvalvontajohtaja Anne Sainila-Vaarno kertovat erottamisesta hyvinvointialueille lähettämässään kirjeessä. Kirjeen mukaan Spal ry:n toiminta ja viestintä ovat jo pitkään olleet vastoin menettelysääntöjä koskevaa päätöstä, kunta- ja hyvinvointialan pääsopimusta sekä voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia.

Kirjeen mukaan Spal ry:n toiminnasta on aiheutunut haittaa Sote ry:lle ja paikallistasolla myös monille hyvinvointialueille työnantajana.

Erottaminen astui voimaan välittömästi.