Neuvottelut Suomen uudesta palkkamallista alkoivat – ”Palkkatasa-arvoa ei saa haudata eikä tehyläisten palkkoja betonoida ikuiseen palkkamonttuun”, sanoo Millariikka Rytkönen

Tehyn puheenjohtaja muistuttaa, että vienti ei toimi ilman tervettä työvoimaa, jonka hoitajat tuottavat.

Kuvateksti
Tehyn Millariikka Rytkönen oli mukana, kun neuvottelut Suomen uudesta palkkamallista alkoivat.
Kuva: Seppo Samuli / Lehtikuva

Palkansaajajärjestöt ja työnantajaliitot aloittivat perjantaina 24. marraskuuta neuvottelut Suomen uudesta palkkamallista.

Pääministeri Petteri Orpon (kok) hallitusohjelmaan on kirjattu, että hallitus edistää vientivetoista työmarkkinamallia, jotta kilpailukyky vahvistuisi.

Neuvotteluissa mukana ollut Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen muistuttaa, että ilman hoitajia vientiteollisuus ei toimisi:

Vienti ei toimi ilman tervettä ja hyvinvoivaa työvoimaa. Ja sen me hoitajat tuotamme tähän yhteiskuntaan. Se on itse asiassa kaiken perusta. Tarvitsemme Suomeen mallin, joka huomioi palkkatasa-arvon ja globaalin hoitajapulan.

Neuvottelut alkoivat, koska työministeri Arto Satonen (kok) vetosi järjestöihin yhteisen mallin löytämiseksi. Jos järjestöt eivät sovi asiasta, hallitus on sanonut tekevänsä asiaa koskevan lakimuutoksen.

Hallitus haluaa muuttaa lakia työriitojen sovittelusta siten, että palkankorotusten yleistä linjaa ei voi ylittää valtakunnansovittelijan tai sovittelulautakunnan sovintoehdotuksella. Käytännössä naisvaltaiset alat eivät voisi työtaistelulla tavoitella miesvaltaisia aloja suurempia palkankorotuksia.

Tehyn mielestä laki olisi vastoin Suomea sitovia kansainvälisiä sopimuksia ja EU-jäsenyydestä johtuvia sitoumuksia.

Tarvitsemme joustavan työmarkkinamallin, ja esimerkiksi palkkausjärjestelmämme vaatii kehittämistä. Palkkatasa-arvoa ei saa haudata eikä tehyläisten palkkoja betonoida ikuiseen palkkamonttuun”, Millariikka Rytkönen toteaa.

Myös tasa-arvovaltuutettu on pitänyt hallitusohjelmakirjausta ongelmallisena.

Lue lisää:

Blogi: Hallitusohjelmakirjaus ”sovittelijan käsien sitomisesta lailla palkankorotusten yleiseen linjaan” on tyhjä uhkaus