Päihdeongelmat ja kuolema vahvassa kytköksessä

Päihdeongelmaiset kuolevat muuhun väestöön verrattuna herkemmin.

Kuvateksti
Nuoremmissa ikäluokissa itsemurhat ja myrkytykset ovat yleisimmät kuolinsyyt päihteiden ongelmakäyttäjillä. Kuva: iStock

Kuolleisuus on muuhun väestöön verrattuna suurta ihmisillä, joilla on päihdeongelma. Tämä käy ilmi A-klinikkasäätiön tuoreesta tutkimusraportista.

Seurannan kuluessa 3 216 päihdeongelmaista noin kymmenestä tuhannesta oli kuollut. He kuolivat keskimäärin 50 vuoden iässä. Alkoholi oli ensisijaisena tai myötävaikuttavana tekijänä lähes joka toisessa kuolemassa. Avohoitoon hakeutuneiden asiakkaiden kuolleisuus väheni viiden vuoden sisällä hoitoon hakeutumisesta. Laitoshoidon keskeytyminen lisäsi kuolleisuuden riskiä erityisesti miehillä.

Nuoremmissa ikäluokissa myrkytykset ja itsemurhat olivat yleisimpiä kuolinsyitä, vanhemmissa ikäluokissa sekä alkoholiperäiset että muut sairaudet. Toisin kuin väestössä yleensä, päihdeongelmaisilla naisilla itsemurhan tehneiden osuus oli miehiä suurempi.

Alkoholi aiheutti ongelmia lähes kolmelle neljästä päihdehoitoon hakeutuneesta asiakkaasta. Rauhoittavat lääkkeet aiheuttivat ongelmia toiseksi yleisimmin.

Vuosien 1990 ja 2009 välillä käytettyjen päihteiden kirjo laajeni Suomessa. 1990-luvulla hoitoon hakeutui ensisijaisesti alkoholia käyttäneitä vanhempia henkilöitä, kun 2000-luvulla nuorempia päihteiden sekakäyttäjiä. Näillä nuoremmilla huume- ja sekakäyttöongelmat olivat alkaneet varhemmin. Koulutus oli jäänyt lyhyeksi eikä työuraa usein ollut.

Tutkimuksen kohteina olivat vuosien 1990 ja 2009 välillä A-klinikkasäätiön Järvenpään sosiaalisairaalassa (nyk. Päihdesairaalassa) sekä Helsingissä Kettutien A-poliklinikalla ja Arabianrannan päihdeklinikalla asioineet potilaat eli yhteensä 10 898 henkilöä.

Päihdehoidon asiakkaiksi kirjautuu vain pieni osa päihteiden ongelmakäyttäjistä. Asiakkuus edellyttää, että päihdeongelma on jollakin tasolla tunnistettu ja siihen on haettu apua.