Pelastusala: Kotihoidon lähihoitajat tarvitsevat koulutusta, joka auttaa tunnistamaan turmariskejä

Vain joka neljäs lähihoitaja on saanut turmariskien tunnistamisessa tarvittavaa koulutusta. Kuitenkin kodinhoidon työntekijöillä on ollut pelastuslakiin kuuluva vaaranpaikkojen havaitsemista koskeva ilmoitusvelvollisuus jo 10 vuotta.

Kuvateksti
Merkittävä osa ilmoituksista vuosina 2012–2020 koski omassa kodissaan asuvia kotihoidon asiakkaita. Kuva: Jari Lifländer

Jos viranomaiset, kuten poliisi tai kotihoidon työntekijä, havaitsevat, että rakennuksessa tai jonkun ihmisen kodissa on ilmeinen palovaara tai muu onnettomuusriski, hänen tulee ilmoittaa asiasta alueen pelastusviranomaiselle. Salassapitosäädökset eivät estä ilmoituksen tekemistä.

”Pelastuslakiin kirjatun ilmoitusvelvollisuuden turvallisuusvaikutus perustuu siihen, että asumisturvallisuuden vaarat saadaan viranomaisten tietoon ja niihin puututaan. Ellei ilmoituksia tehdä, tietoa ei saada ja toimenpiteet asukkaiden turvallisuuden parantamiseksi jäävät tekemättä, sanoo Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:n erikoistutkija Tarja Ojala.

Pelastuslakiin liitettiin jo vuonna 2011 palovaaroja ja onnettomuusriskejä koskeva ilmoitusvelvollisuus. Tällä halutiin lisätä erityisesti toimintakyvyltään heikentyneiden ihmisten, kuten muistisairaiden, iäkkäiden tai päihdekuntoutujien asumisturvallisuutta.

Ilmoitusvelvollisuus koskee viranomaisia, kuntaa ja sellaisia yrityksiä, jotka tarjoavat hoitopalveluja.

Vaikka noin kolme neljäsosaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnanharjoittajista ilmoitti jo vuonna 2015 tuntevansa pelastuslain mukaisen ilmoitusvelvollisuuden, tietoisuus ei ole välittynyt lähihoitajien koulutukseen. Vain noin yksi neljäsosa lähihoitajista kertoi saaneensa asiasta koulutusta, opastusta tai ohjausta. Tämä tieto on vuodelta 2019.

”Koulutuksella on selkeä vaikutus ilmoitusvelvollisuuden toteutumiseen, mikä näkyy siinä, että koulutusta saaneet henkilöt ilmoittavat vaaroista muita useammin. Samalla koulutuksen puute näyttäisi olevan ilmoitusvelvollisuuden toteutumisen este.”

Ilmoitusmäärät osoittavat, että pelastuslain mukainen ilmoitusvelvollisuus on tullut tarpeeseen. Pelastuslaitoksille tehdyn kyselyn perusteella ilmoituksia tehtiin yli 4 600 vuosina 2012–2020. Niistä reilut 70 prosenttia tehtiin vuosina 2018–2020. Lisäksi ilmoitusten määrä on kasvanut noin kaksinkertaiseksi vuodesta 2018 vuoteen 2020. Tieto perustuu 12 pelastuslaitoksen ilmoituksiin.

Palotutkimuksen päivät virtuaalisesti 7.9.2021.