Samapalkkaisuusohjelma jatkuu – "Lisäksi tarvitaan konkreettisia palkkauksen parantamistoimia"

"Samapalkkaisuusohjelman lisäksi naisvaltaisilla aloilla tarvitaan konkreettisia palkkauksen parantamistoimia, joilla nostetaan naisvaltaisten alojen palkkoja yli niin kutsutun yleisen linjan", sanoo Tehyn toiminnanjohtaja Else-Mai Kirvesniemi.

Kuvateksti
Samapalkkaisuusohjelma ei yksin riitä ratkaisemaan mies- ja naisvaltaisten alojen palkkaeroja.
Kuva: Kirsi Tuura

Hallitus ja työmarkkinakeskusjärjestöt ovat neuvotelleet yhteiset samapalkkatoimenpiteet vuosille 2024–2027. Samapalkkaisuusohjelman tavoite on kaventaa sukupuolten välistä palkkaeroa. 

Ohjelman tavoite on, että vuosien 2024–2027 aikana sukupuolten välinen palkkaero kaventuu alle 15 prosenttiin.

Ohjelman osapuolet sitoutuvat esimerkiksi parantamaan työpaikkojen palkkakartoitusten kattavuutta ja ohjeistamaan tasa-arvosuunnittelua, purkamaan sukupuoleen liittyviä stereotypioita eri kouluasteilla ja vaikuttamaan perhevapaiden tasaisemman jakamisen puolesta. 

"On hyvä, että Suomen hallitus, työnantaja- ja työntekijäjärjestöt tunnustavat palkkauksessa vallitsevan epätasa-arvon", sanoo Tehyn toiminnanjohtaja Else-Mai Kirvesniemi

Kirvesniemi toteaa, että samapalkkaisuusohjelman lisäksi naisvaltaisilla aloilla tarvitaan konkreettisia palkkauksen parantamistoimia, joilla nostetaan naisvaltaisten alojen palkkoja yli niin kutsutun yleisen linjan. 

"Tällaisia toimia ovat esimerkiksi julkisen sektorin vuosille 2022–2027 tekemät palkkauksen kehittämisohjelmat, jotka Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n laskelman mukaan kaventavat miesten ja naisten välistä palkkaeroa 1,77 prosenttiyksikköä." 

Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa tiedotteessa, että palkkaeron kaventumiseen vaikuttavat myös muut kuin ohjelmaan kirjatut toimenpiteet.

Hallitus on päättänyt tehdä lakiesityksen, joka sitoo palkankorotukset vientialoihin. Laki käytännössä estää palkankorotukset, jotka ylittävät niin sanotun yleisen linjan. 

Hallituksen tasa-arvoasioista vastaava ministeri Sanni Grahn-Laasonen pitää palkkatasa-arvoa yhtenä keskeisimmistä työelämän tasa-arvokysymyksistä.

”Sukupuolten välinen palkkaero on kaventunut Suomessa liian hitaasti, ja naisten palkka on edelleen 84,6 prosenttia miesten palkasta."

Samapalkkaisuusohjelmassa ovat mukana työmarkkinakeskusjärjestöt, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Samapalkkaisuusohjelmia on toteutettu vuodesta 2006 lähtien. 

Ohjelman aikana sukupuolten palkkaero välinen palkkaero on kaventunut varsin hitaasti. Tällä hetkellä ero on keskimäärin 15,4 prosenttia. Tehyn laskelmien mukaan palkkatasa-arvo saavutetaan tällä tahdilla noin vuonna 2090.