Sote-alan palkkausjärjestelmä uudistuu perusteellisesti – Vastuut ja roolit huomioon entistä paremmin

Uusi palkkausjärjestelmä tuo sote-sopimukseen uusia palkkaryhmiä. Palkkausta pystytään vastedes kehittämään niiden pohjalta. Uudistus tehdään kahdessa osassa, joista ensimmäinen osa valmistui nyt.

Kuvateksti
Sote-sopimus on henkilöstömäärältään Suomen suurin työ- ja virkaehtosopimus. Sen piirissä on noin 180 000 palkansaajaa.
Kuva: Mikko Lehtimäki

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja alan pääsopijajärjestöt ovat neuvotteluissa sopineet sosiaali- ja terveydenhuollon uudesta palkkausjärjestelmästä.

Neuvottelutulos koskee sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimusta eli sote-sopimusta. Sitä sovelletaan hyvinvointialueella sekä Husissa ja Helsingin kaupungilla. 

Muutokset lisäävät palkkauksen kannustavuutta, ja vastedes palkkauksessa voidaan ottaa huomioon erilaiset roolit ja vastuut nykyistä paremmin.

Sote-sopimuksen erilaiset tehtäväkokonaisuudet sijoittuvat uudistukseen viiteen eri palkkausliitteeseen nykyisten kahden sijaan. 

Liitteiden sisällä on erilaisia palkkaryhmiä. Niissä määritellään peruspalkat. Peruspalkka tarkoittaa palkkaa, joka työnantajan on vähintään maksettava. 

Palkkaryhmät ovat valtakunnallisia, ja niiden euromäärät velvoittavat työnantajia.

Uudet palkkaliitteet ovat: 
1.    johto- ja esihenkilötehtävät
2.    erityisasiantuntijatehtävät
3.    asiantuntijatehtävät
4.    ammattitehtävät
5.    muut ammattitehtävät ja peruspalvelutehtävät.

Kokonaan uusia palkkaryhmiä ovat muun muassa erityisasiantuntijat, vaativat asiantuntijatehtävät ja vaativat ammattitehtävät. 

Työnjohtovastuussa olevat kuuluvat vastedes johto- ja esihenkilötason palkkaliitteeseen. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi apulaisosastonhoitajat. 

Neuvottelut palkkausjärjestelmän tiimoilta jatkuvat. Uudistuksen toinen vaihe on saavutettu noin vuoden kuluttua.

Seuraavaksi osapuolet neuvottelevat eri palkkaryhmien sisäisistä palkkatasoista eli siitä, miten palkka muodostuu vaadittavan osaamisen ja vastuun perusteella. Lisäksi neuvotellaan erillisistä lisätehtävistä maksettavista lisistä. 

Uuden valtakunnallisen järjestelmän tarkoitus on korvata nykyiset tehtävän vaativuuden arviointiin perustuvat järjestelmät, jotka ovat paikallisia. 

Nyt tehtyyn ratkaisuun käytettiin palkkauksen kehittämisohjelmassa sovittu keskitetty erä, joka on 0,4 prosenttia sote-sopimuksen palkkasummasta.