Tehy teki valvontapyynnön Husin yllättäen perumista hoitajien vuosilomista

Työnantaja ei saa muuttaa jo ilmoittamaansa vuosilomaa.

Kuva: Riikka Huttunen

Tehyn tietojen mukaan Hus on yksipuolisesti perunut hoitajille jo ilmoitettuja vuosilomia sekä muuttanut ilmoitettujen lomien ajankohtia.

Husin äkillisesti perumista lomista uutisoi tänään myös Helsingin Sanomat.

Vuosilomalain mukaan työnantajan tulee ilmoittaa vuosiloma kuukautta ennen vuosiloman alkamista. Kuukauden ilmoitusaika on ehdoton pääsääntö, mutta jos tämä ei ole mahdollista, on lomasta ilmoitettava viimeistään kahta viikkoa ennen sen alkamista.

Kun vuosiloma on ilmoitettu, työnantajalla ei ole oikeutta muuttaa työsuhteisen työntekijän vuosilomaa.

Tehyn tietojen mukaan työntekijöiden vuosilomat ovat jo näkyneet työvuorolistoilla ennen kuin listoja muutettiin.

”Työntekijät ovat esimerkiksi varanneet lomamatkoja, ja niiden perumisesta on tullut heille kustannuksia. Työnantaja joutuu nämä korvaamaan, jos se on perunut jo ilmoitetun vuosiloman”, sanoo Tehyn edunvalvonta-asiantuntija Juha Honkakoski.

Tehy on tänään tehnyt vuosilomien perumisista ja muuttamisista valvontapyynnön Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:lle.

”Tehy vaatii, että KT ottaa yhteyttä Husiin ja ohjeistaa sitä toimimaan Sote-sopimuksen määräysten mukaisesti”, sanoo Tehyn neuvottelupäällikkö Riikka Rapinoja.

Tehy on vaatinut KT:ta ilmoittamaan viimeistään perjantaina puoleen päivään mennessä, mihin toimiin se on asiassa ryhtynyt.