Tehy vaatii KT:tä puuttumaan Helsingin palkanmaksuongelmiin – "Keikkalaiset välttelevät Helsinkiä, mikä kuormittaa hoitajia entisestään"

Tehy vaatii, että Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ottaa yhteyttä Helsingin kaupunkiin ja ohjeistaa sitä maksamaan palkat sote-sopimuksen mukaisesti.

Kuvateksti
Helsingin kaupungilla on vaikeuksia palkkojen maksussa.
Kuva: iStock

Helsingin kaupungin ongelmat palkanmaksussa ovat Tehyn mukaan johtaneet siihen, että keikkalaiset välttelevät Helsingin kaupunkia.

"Koska keikkalaiset eivät saa palkkojaan, he ovat alkaneet vältellä Helsinkiä työnantajana. Välttely kuormittaa hoitohenkilöstöä entistään", sanoo Tehyn neuvottelupäällikkö Riikka Rapinoja.

Keikkatyön houkuttelevuutta vähentää palkan viivästyminen jo senkin takia, että Helsingin työsopimuspohjissa on vakiona Rapinojan mielestä kohtuuton ehto.

Ehdon mukaan palkka maksetaan viimeistään työsuhteen päättymistä seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä.

"Työntekijän kannattaa vaatia ehdon muuttamista."

Ehdolla kaupunki varaa kohtuuttoman pitkän ajan palkan maksuun ja samalla välttyy maksamasta mahdollista odotusajan palkkaa. Sitä maksetaan enintään kuudelta päivältä, jos palkanmaksu työsuhteen päättyessä viivästyy.

Yleensä työsopimuksissa on sovittu, että palkka maksetaan normaaleina palkanmaksupäivinä.

Helsingin kaupungilla on paljon ongelmia palkkojen maksamisessa. Kaupungin mukaan ongelmat johtuvat uudesta palkkajärjestelmästä. 

Palkat ovat jääneet kokonaan saamatta, ja lisät maksetaan myöhässä. Palkoissa on isoja virheitä: esimerkiksi täyttä työaikaa tekevälle on maksettu osa-aikaista palkkaa.

Paikallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaiset hälytysrahat ja tuplavuorokorvaukset ovat monella edelleen saamatta. 

Rapinoja muistuttaa, että palkan maksaminen on työnantajan tärkein velvollisuus työntekijää kohtaan.

"Ongelmat palkan maksamisessa ja virheiden korjaamiset ovat kestäneet jo kuukausia, ja asia on saatava nyt pikaisesti kuntoon."

Työntekijöille on maksettava viivästyksistä korkolain mukainen korko.