Tehyn juristi: Lailliseen lakkoon osallistuminen ei ole luvaton poissaolo

Osa lakkoon osallistuneista jaksotyön tekijöistä ei ole saanut korvauksia tekemistään ylitöistä. Tehyn näkemyksen mukaan ylityöt pitää maksaa.

Kuvateksti
Hoitajat olivat huhtikuun alussa 2 viikkoa lakossa.
Kuva: Jukka Rapo

Lailliseen lakkoon osallistuminen ei voi johtaa siihen, että jo tehty ylimääräinen työ häviäisi jaksotyössä. Lailliseen lakkoon osallistuminen ei ole luvaton poissaolo vaan perusoikeus, sanoo Tehyn juristi Juho Kasanen.

Tehyn tietoon on tullut tapauksia, joissa lakkoon osallistunut työntekijä on menettänyt ansionsa jo tekemästään ylimääräisestä työstä. Joidenkin työnantajien tulkinnan mukaan lakkoon osallistumisella olisi tällainen vaikutus jaksotyössä. Jaksotyössä ei korvata vuorokautista ylityötä vaan ylityötä syntyy vasta työaikajakson ylityörajan ylittäviltä tunneilta.

Tehyn näkemys on, että tehdyt ylityöt pitää korvata. Jaksotyössä ylityöt korvataan silloinkin, kun työntekijä on työaikajakson aikana palkattomalla virkavapaalla tai palkattomalla työvapaalla.

”Vastaavalla tavalla laillinen lakko rinnastuu mihin tahansa lailliseen syyhyn.”

Tehyn kanssa samoilla linjoilla työnantajista on ainakin Hus. Siellä asiasta on syntynyt paikallinen neuvottelutulos eli ylityöt maksetaan työaikajaksolta, jolloin työntekijä on sekä tehnyt ylitöitä että ollut lakossa.

”Hyvä, että yhteinen näkemys saatiin näin nopeasti. Kysymys on jäsenten kannalta merkittävistä rahoista”, huomauttaa Tehyn Husin ammattiosaston puheenjohtaja Reija Sjöholm.