Tuore tutkimus: Joka kuudes sairaalahoitoa saanut koronapotilas oli vielä vuoden kuluttua huonossa kunnossa

Remdesiviirilääkitystä koronaan saaneiden vointi ei vuoden kuluttua ollut parempi kuin verrokkiryhmän koronapotilaiden.

Kuvateksti
Juuri julkaistu tutkimus on ensimmäinen koronaan liittyvä satunnaistettu lääketutkimus, jossa potilaiden tilaa on seurattu vuosi.
Kuva: Pasi Leino

Remdesiviirilääkityksellä ei pystytty osoittamaan pitkäaikaista vaikutusta koronapotilaiden toipumiseen, elämänlaatuun tai pitkittyneen koronan oireisiin, kertoo juuri ilmestynyt Nature Communications -tiedelehdessä julkaistu suomalaistutkimus.

Vuoden kuluttua sairaalahoidosta remdesiviirihoitoa saaneista 85 prosenttia ilmoitti toipuneensa koronasta, kun verrokkiryhmässä toipuneiden osuus oli 86 prosenttia.

Potilailta tiedusteltiin, mitä mahdollisia pitkittyneen koronan eli long covidin oireita he kokivat. Vuoden kuluttua sairaalahoidosta 26 prosenttia potilaista vastasi olevansa uupunut, 22 prosentilla oli nivelsärkyä, 19 prosentilla muistamisen vaikeuksia ja 18 prosentilla keskittymisongelmia.

15 prosenttia eli joka kuudes ei kokenut olleensa kuntoutunut koronasta vuoden jälkeen sairastumisestaan.

”Remdesiviirillä ei näyttänyt olevan suurta vaikutusta pitkäaikaisoireisiin, ja noin 15 prosenttia potilaista oli vielä vuoden päästä sairaalahoidosta puolikuntoisia tai sitäkin huonommassa kunnossa”, SOLIDARITY-tutkimusta Suomessa johtava urologian professori ja Husin erikoislääkäri Kari Tikkinen sanoo.

Tikkinen muistuttaa, että tutkimuksen vaihteluväli on suuri, joten varmuus asiasta voidaan saada, jos pitkäaikaistutkimuksia julkaistaan lisää.

Suomalaiset ovat aiemmin osana kansainvälistä tutkimusta osoittaneet, että remdesiviiri sairaalahoidossa varhain aloitettuna vähentää koronakuolleisuutta.

Helsingin yliopistossa johdetussa SOLIDARITY Finland -tutkimuksessa oli mukana 13 suomalaista sairaalaa. Tutkimuksen 208 sairaalahoitoa tarvinneesta koronapotilaasta kaikki saivat koronapotilaille suositeltua sairaalahoitoa. Heistä 114 potilasta satunnaistettiin ryhmään, joka sai muun hoidon lisäksi remdesiviirilääkitystä ensimmäisestä sairaalapäivästään lähtien keskimäärin viiden vuorokauden ajan. Potilaat olivat keski-iältään 58-vuotiaita.

Remdesiviirilääkettä annetaan suonensisäisesti. Se vaikuttaa parhaiten, kun sitä saa heti infektion alkupäivinä. Lääkkeestä ei ilmennyt tutkimuksen aikana haittavaikutuksia.

Juuri julkaistu tutkimus on ensimmäinen koronaan liittyvä satunnaistettu lääketutkimus, jossa potilaiden tilaa on seurattu vuoden ajan.