Työtuomioistuin: Avi sai sittenkin määrätä ensihoidon pidennetylle työajalle ehdoksi paikallisen sopimisen

”Tämä on merkittävä askel kohti oikeudenmukaisempaa ja paikalliset olosuhteet huomioivaa työaikamallia ensihoidossa”, toteaa juristi Juho Kasanen Tehystä.

Kuvateksti
Työtuomioistuimen mukaan työsuojeluviranomaisella on oltava mahdollisuus asettaa lupaehtoja, jotta työaikasuojelu onnistuu.
Kuva: Ari Korkala

Työtuomioistuin piti aluehallintoviraston (avi) ensihoidon ja pelastustoimen työaikaa koskevan poikkeuslupapäätöksen ennallaan. Avi oli määrännyt ehdoksi viikkotyöajan nostolle sen, että asiasta sovitaan paikallisesti luottamusmiehen kanssa.

Avi oli myöntänyt Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle sekä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle poikkeusluvan teettää ensihoidossa tavallista pidempää työaikaa.

Ensihoidon viikoittainen säännöllinen työaika saisi poikkeusluvalla olla keskimäärin enintään 42 tuntia viikossa 52 viikon ajanjakson aikana. Avi pani viikkotyöajan nostolle ehdoksi, että siitä sovitaan vielä työnantajan ja työntekijöiden kesken paikallisella sopimuksella. Työehtosopimuksen mukaan säännöllinen viikkotyöaika ensihoidossa on 38 tuntia ja 15 minuuttia.

Avi halusi päätöksellään luoda työpaikkakohtaista joustoa, mutta myös estää palkka-alen, sillä sen tietoon oli tullut työnantajan tulkinta, ettei työajan pidennys vaikuta palkkaan.

Hyvinvointialueet valittivat ratkaisusta työneuvostoon. Työneuvosto hyväksyi työnantajien valitukset ja kumosi aluehallintoviraston asettaman paikallisen sopimisen ehdon. Työneuvoston mielestä luottamusmiehillä ei edes olisi ollut valitusoikeutta asiassa.

Tehyn luottamusmiehet valittivat liiton juristien avustuksella asiasta työtuomioistuimeen. Työtuomioistuin kumosi työneuvoston päätökset ja piti avin työsuojelun vastuualueen poikkeuslupapäätökset voimassa. Työtuomioistuimen mukaan aluehallintovirasto ei lupaehdosta määrätessään ylittänyt harkintavaltaansa, ja lupaehto oli selkeä ja tarkkarajainen.

”Työtuomioistuin antoi näin siunauksensa työsuojeluviranomaisen uudelle linjalle, joka on merkittävä askel kohti oikeudenmukaisempaa ja aidosti paikalliset olosuhteet huomioon ottavaa työaikamallia ensihoidossa,” toteaa juristi Juho Kasanen Tehystä.

Asia koskee Keski-Uudenmaan pelastuslaitosta ja Porvoon, Sipoon, Askolan ja Loviisan pelastus- ja ensihoitoasemia. Poikkeuslupa on niissä voimassa vuoden 2024 loppuun. Myös muut hyvinvointialueet ovat hakeneet vastaavanlaisia poikkeuslupia.