Valvira: Sijoitetuilla lapsilla on samat perusoikeudet kuin muillakin lapsilla – rajoituspäätökset perusteltava kunnolla

Epäasianmukainen rajoittaminen, riittämätön omavalvonta sekä kuntien ja sosiaalityöntekijöiden vaillinainen valvonta vaarantavat sijoitetun lapsen perusoikeuksien toteutumisen.

Kuvateksti
Lapsen perusoikeuksiin saa puuttua ainoastaan lain nojalla ja silloinkin vain siten, että toimenpiden vähiten loukkaa lapsen perusoikeuksia.
Kuva: iStock

Sijaishuollossa olevien lasten oikeudet eivät aina toteudu. Puutteita ovat havainneet Valvira ja aluehallintovirastot. 

Lapsen rajoittaminen saattaa olla epäasianmukaista ja omavalvontasuunnittelmat vanhentuneita.

Myös puutteet kuntien ja lapsesta vastaavien sosiaalityöntekijöiden valvonnassa vaarantavat sijoitetun lapsen perusoikeuksien toteutumisen.

Valvira muistuttaa, että lastensuojelulaitoksiin sijoitetulla lapsella on samat perusoikeudet kuin muillakin lapsilla.

Oikeuksiin saa puuttua ainoastaan lain nojalla ja silloinkin vain siten, että toimenpiden vähiten loukkaa lapsen perusoikeuksia.

Valvontaviranomaiset ovat havainneet, että rajoituspäätöksiä ei aina riittävästi perustella. 

”Sijaishuollon toiminnan on oltava johdonmukaista, turvallista ja ennakoitavaa. Sijaishuollon tärkein tehtävä on huolehtia lapsen perusoikeuksista”, korostaa Valviran ylitarkastaja Elina Uusitalo.

Kunnat eivät välttämättä valvo systemaattisesti ja säännöllisesti.

Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on puolestaan valvottava lapsen edun ja sijoituksen tavoitteiden toteutumista sekä sijaishuoltopaikan toteuttamien rajoitusten lainmukaisuutta.

Puutteita on myös yksiköiden omavalvontasuunnitelmissa. 

Suunnitelmat ovat voineet vanhentua, ne ovat sisällöltään liian yleisiä tai ne eivät ole julkisesti nähtävillä, kuten pitäisi. 

Omavalvonnassa on tunnistettava asiakasturvallisuusriskit ja kuvattava, miten niitä ehkäistään ja miten toimitaan, jos riski toteutuu.

Suunnitelmassa täytyy myös ohjeistaa, miten henkilökunta täyttää ilmoitusvelvollisuutensa, jos asiakasturvallisuus on uhattuna tai uhka on jo toteutunut. 

”Omavalvonnan on oltava arjen toiminnassa vahvasti läsnä”, Uusitalo korostaa.