Yksityinen sote-ala erottuu piikkinä työtapaturmatilastoissa – ”Ikävä poikkeus verrattuna muihin aloihin”

Yksityisissä sote-palveluissa työtapaturmatilanne on synkistynyt edelleen.

Kuvateksti
Viime vuonna lunta oli koko maassa enemmän kuin sitä edellisenä vuonna. Sekin näkyy tapaturmatilastoissa.
Kuva: iStock

Viime vuoden työtapaturmatilastot ovat valmistuneet. Tapaturmavakuutuskeskus julkaisee tarkempia alakohtaisia tietoja myöhemmin, mutta jo nyt näkyy, että tilanne yksityisellä sote-alalla on edelleen synkistynyt.

Aikaisempina vuosina yksityisellä sote-alalla on ollut esimerkiksi huomattavan paljon työväkivaltaa. Tapaturmia sattuu myös nostoissa ja liikkumisessa.

"On hälyttävää, että yksityisiä sote-palveluja voidaan pitää jo korkean työturvallisuusriskin toimialana. Näin ei voi jatkua, pikaisia korjausliikkeitä tarvitaan", sanoo työelämäasiantuntija Heli Kannisto Tehystä.

Kannisto korostaa vaarojen arvioinnin merkitystä. Työpaikalla tulee olla väkivaltatilanteiden varalle ohjeet, jotka jokainen tuntee. Töissä pitää olla myös tarvittavat tekniset ja rakenteelliset ratkaisut, joilla väkivallan riskiä saadaan laskettua.

"Kenenkään työhön ei kuulu olla väkivallan kohteena."

Tapaturmavakuutuskeskuksen analyysissa yksityistä sote-alaa kutsutaan ikäväksi poikkeukseksi verrattuna muihin aloihin. Työpaikkatapaturmien lukumäärä on siellä kasvanut jatkuvasti vuodesta 2012 asti lukuun ottamatta vuotta 2020.

Vuosi 2020 oli koronan takia poikkeuksellinen myös tapaturmien suhteen. Työtapaturmien lukumäärät putosivat silloin ennätysalhaisiksi. Viime vuotta voidaan luonnehtia osittaiseksi paluuksi kohti vakiintuneempaa tasoa.

Palkansaajille sattui viime vuonna 110 100 työtapaturmaa, mikä oli noin 8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020, mutta yhä merkittävästi (-13 %) vähemmän kuin vuonna 2019.

Työtapaturmista 91 800 sattui työpaikalla työtehtävissä ja 18 300 asunnon ja työpaikan välisellä matkalla.

Koronan lisäksi tilastoissa näkyvät liukkaat kelit. Viime vuonna lunta oli koko maassa huomattavasti enemmän kuin sitä edeltävänä vuonna. Työmatkatapaturmista kaatumisia, liukastumisia ja kompastumisia oli noin 78 prosenttia.