Stopp för könsstympning

Yrkesutövare i vårdsektorn är rapporteringsskyldiga när en flicka hotas av könsstympning.

Image text
Målsättningen är att flickor som bor i Finland inte könsstympas eller sänds utomlands för könsstympning. Bild: iStock

Yrkesutövare inom social- och hälsovård behöver mera information och kunskap om könsstympning av flickor och kvinnor. Också riskgrupperna behöver mera kunskap och stöd.

THL och social- och hälsovårdsministeriet har publicerat ett åtgärdsprogram för att förhindra könsstympning och Tehy är med om att förverkliga det. Den centrala målsättningen är att stärka kunnandet hos yrkesutövare och studerande i social- och hälsovården så att de kan ta upp könsstympning till diskussion.

Yrkesutövare i vården är anmälningsskyldiga vid hotande könsstympning eller när sådan redan har skett. Enligt Finlands grundlag kan könsstympning betraktas som grov misshandel.

– Varje yrkesutövare som möter klienter från länder där könsstympning utövas måste försöka förhindra eventuell stympning, påpekar Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Enligt henne stöter tehyiter dagligen på flickor och kvinnor som hotas av stympning, bland annat i dagvård, skolhälsovård, på förlossningssjukhus, mödra- och barnrådgivningar och i ungdomsarbete.

Finland har redan infört god praxis som förhindrar att flickor könsstympas och mera ska det bli. Dessutom försöker man öka välmåendet för de flickor och kvinnor som genomgått könsstympning och förbättra både kvalitet på och tillgång till tjänster för dem. Målsättningen inom en nära framtid är att flickor som bor eller vistas i Finland inte stympas eller sänds utomlands för könsstympning.

Cirka 200 miljoner flickor och kvinnor i världen uppskattas nu ha genomgått könsstympning. I Finland bor enligt uppskattning ca 10 000 och ca 630–3080 flickor i hos oss hotas av könsstympning.

Bakom åtgärdsprogrammet står Europarådets konvention om förbyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. Den förpliktar Finland att införa heltäckande regler och garantera att det finns ett fungerande system för att förhindra könsstympning.