Tankearbete har vi alla – så påverkar du din belastning och iver

Hjärnan gillar att bolla med idéer och samarbeta, men belastas av avbrott.

1. Låt dig inspireras

Att arbeta med hjärnan, kognitivt arbete, är tankearbete som bland annat innebär att saker uppmärksammas, antecknas och läggs på minnet, men också problemlösning, beslutsfattande och inlärning.

Tankearbete som känns inspirerande ökar välbefinnandet på jobbet och kan skydda mot belastning. Många anser till exempel att uppgifter som kräver läsning, långvarig koncentration och samarbete mellan hand och öga är stimulerande. Också idékläckning och samarbete upplevs ofta så.

2. Alla gör tankearbete

Tankearbete ingår i varje uppgift och yrke. Till tehyiternas arbete hör förutom det fysiska, egentliga vårdarbetet bland annat mycket som ska antecknas och att utnyttja information av många slag.

3. Ge akt på hjärnans belastning

Hjärnan belastas av avbrott, tidspress, motstridiga instruktioner, störningar och när många saker ska göras samtidigt. Kom överens i ditt team vilka störande faktorer ni vill minska på och hur det görs. Följ upp hur det lyckas.

4. Putsa bort störande element

Kognitiv ergonomi gör att arbetet löper bättre och välbefinnandet på arbetet ökar. Ergonomi här innebär att man hela tiden försöker åtgärda störande faktorer och för det lönar det sig att regelbundet på veckomötet reservera en stund. Ibland är det bra att diskutera saken längre.

Det bör också finnas stunder för daglig återhämtning under arbetsdagen.

5 .Vilken roll har du?

Belastar eller inspirerar du din omgivning? Kom överens med din arbetskamrat om bästa sättet att störa när det är nödvändigt. Säg att du behöver tala, men vänta lugnt. Då kan arbetskamraten komma till en punkt därifrån det är lättast att fortsätta.

Avbryt inte möten med patienter eller klienter.

Tala lågmält i allmänna utrymmen. Är det alls nödvändigt att tala?

Källa: Arbetshälsoinstitutet

Artikeln publicerades i nr 11/2021 av Tehy-tidningen. Du kan läsa hela tidningen på svenska här.