Klädbyte på arbetstid

Enligt arbetsdomstolens riktlinje ska matpaus på egen tid börja först när arbetstagaren kan lämna arbetsplatsen.

Image text
Tehy anser att allt klädbyte som arbetsgivaren förutsätter i princip är arbetstid, men om klädbyte före och efter arbetsskift finns inget domstolsutslag. Foto: Ari Korkala

Kommunanställda på matrast får härefter byta kläder på arbetstid om arbetsgivaren förutsätter klädbyte. Uppgörelsen gäller allmän arbetstid, där matrasten är egen tid. Den riktlinjen drog arbetsdomstolen upp i en dom i slutet av juni.

Arbetstagare måste ha möjlighet att fritt avlägsna sig från arbetsplatsen under den halvtimme som matrasten räcker och använda pausen enligt eget förgottfinnande.

Munhygienister, fysioterapeuter och konditionsskötare vid Sastamala hälsocentral har varit tvungna att använda 6–14 minuter av matrasten för klädbyte och har därför inte kunnat använda hela matrasten för egen del. Arbetsgivaren förutsätter klädbyte ifall arbetstagaren avlägsnar sig från arbetsplatsen under matrasten.

Enligt arbetsgivaren har matpausen redan börjat när arbetstagaren har avslutat sina uppgifter och gått för att byta kläder och pausen har tagit slut när arbetstagaren återvänt till arbetet i arbetskläder.

Arbetsdomstolen motiverar sitt beslut med Europeiska unionens arbetstidsdirektiv enligt vilket en arbetstagare står till arbetsgivarens förfogande under arbetstid och arbetar. All annan tid är vilotid.

Enligt finsk arbetstidslagstiftning ska arbetstagare ges vilotid och då ska man obehindrat få avlägsna sig från arbetsplatsen.

Enligt det allmänna kommunala tjänste- och kollektivavtalet (AKTA) räknas tid som används för arbete som arbetstid liksom den tid då tjänsteinnehavare eller arbetstagare förpliktas att stå till arbetsgivarens förfogande på arbetsplatsen.

– Tehy anser att allt klädbyte som arbetsgivaren förutsätter i princip är arbetstid, men om det har man ännu inte förhandlat med KT Kommunarbetsgivarna efter domen, konstaterar chefen för Tehys rättstjänst, Kari Tiainen.

Om klädbyte före och efter arbetsskift finns inget domstolsutslag.

På kommunala arbetsplatser ser Tehys förtroendemän till att arbetsgivarna härefter ger arbetstagarna möjlighet att hålla matrast en hel halvtimme.

Talan hade väckts av Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och Offentliga sektorns union JAU.