”Lönen måste vara lockande”, säger minister Hanna Sarkkinen

Lönefrågan kan inte kringgås, säger Hanna Sarkkinen, nybliven social- och hälsovårdsminister.

Image text
Hanna Sarkkinen, 33, är social- och hälsovårdsminister från Uleåborg och andra perioden riksdagsledamot för Vänsterförbundet. Foto: Lauri Heikkinen / Statsrådets kansli

1. Du tar över efter Aino-Kaisa Pekonen som social- och hälsovårdsminister. Corona präglade Pekonens period. Med vilka känslor börjar du som minister i en så här exceptionell tid?

Corona präglar fortfarande regeringens arbete, vi lever i en ovanlig, oviss tid. Å andra sidan har jag haft tid att förbereda mig. Mitt i detta arbetar vi också med andra stora frågor som socialtrygghetsreformen och social- och hälsovårdsreformen. Det kändes över huvud taget spännande att börja som minister.

2. Coronaläget har mer än tidigare lyft fram bristen på vårdare. Hur skulle du avhjälpa den?

Det är en väldigt stor fråga, som man inte löser genom att knäppa med fingrarna. Arbetsförhållanden som tillräckligt med personal, bra ledarskap och möjlighet att påverka arbetet och utvecklas är viktiga, men lönefrågan kan inte kringgås. Lönen måste vara lockande, så att människor stannar i branschen och väljer den.

Jag anser att man borde väcka diskussion om löneskillnaden mellan mans- och kvinnodominerade branscher. Lönerna är en arbetsmarknadsfråga, men också en samhällsfråga.

Jag skulle också vilja tala om produktivitet, men menar inte löpandebandsproduktivitet utan utvecklad kontinuitet i vården och större effektivitet i tjänsterna.

3. Vilken eftervård behövs när coronapandemin en dag är över?

Vi kanske ännu inte riktigt ser vilka spår pandemin lämnar. Vårdskuld finns speciellt i munhälsan och mentalvården. Särskilt studerande som studerar till praktiska yrken har lidit av distansstudierna. Har de lärt sig det de bör kunna? Vi måste också tänka på vilket stöd de som skött coronapatienter behöver.

4. Vilka uppgifter vill du särskilt ta itu med som minister?

Utmaningarna kring mental hälsa i arbetslivet är en stor fråga och redan största orsaken till förtidspensionering. Här ska man inte bara se på individen utan tänka på vad i samhället det är som gör att det går så. Vi måste hitta lösningar som stöder mental hälsa. Det måste finnas hjälp för vårdare vid mental belastning och till exempel för att klara traumatiska situationer.

Regeringsprogrammet avgör förstås i stor utsträckning vilka frågor vi fokuserar på. En annan stor sak som jag tar itu med är socialskyddsreformen.

5. Social- och hälsovårdsreformen gick igenom till sist. Vad är bra i den? Vad är viktigt när den börjar tillämpas?

Än har vi bara lagstiftningen. Den egentliga reformen ska fortfarande göras. Centralt är att satsa på primärvård och smidiga vårdstigar. Det får inte bli avbrott mellan primärhälsovården och den specialiserade vården. En fungerande integration måste verkligen ske så att patienter inte bollas från en plats till en annan.

6. Vad har du för hälsningar till tehyiterna?

Corona har gjort det ännu tydligare hur livsviktigt ert arbete är. Jag förstår bra att tackkort inte värmer nu.

7. Vad vet dina arbetskamrater i regeringen inte om dig?

Jag tror att de inte vet hur mycket tid jag tillbringade i ladugården som barn och att jag haft folkdans och boboll som hobby. Så hälsningar bara från Norra Österbotten!