Mindre dubbelt arbete

En sjukskötare som genomgått specialisering kan i framtiden ordinera läkemedel också i hemvården.

Image text
Begränsad rätt att skriva ut läke­medel togs i bruk i Finland år 2010 efter internationell förebild. Foto: Jari Lifländer

Sjukskötarnas rätt att förskriva läkemedel utsträcks till hemsjukvården och den specialiserade sjukvården. Samtidigt utvidgas den begränsade rätten att skriva ut läkemedel också till öppenvårdstjänster och köptjänster som en kommun eller en samkommun utlokaliserat.

Regeringen gav en proposition om saken till riksdagen den 24 maj. Avsikten är att lagen ska träda i kraft i början av oktober.

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen är nöjd både med tanke på klienter och yrkesverksam personal. Tehy har försökt medverka till att rätten att ordinera läkemedel utvidgas eftersom erfarenheterna har varit positiva. Enligt Rytkönen motsvarar lösningen de ursprungliga målsättningarna i vårdreformen.

– Andelen dubbelt arbete minskar när rätt person gör rätt sak vid rätt tidpunkt. Patienterna får vård.

Avsikten med propositionen är att patienterna snabbare ska få vård, att göra hälsovården smidigare och att förbättra arbetsfördelningen.

I dag kan sjukskötare med specialistkompetens i begränsad omfattning ordinera läkemedel på hälsocentralernas öppenvårdsmottagningar och på sjukvårdsdistriktens gemensamma jourmottagningar. En sjukskötare kan till exempel påbörja medicinering för ögon- eller urinvägsinfektion och förlänga vissa recept som läkare skrivit ut för blodtryckssjukdom, astma eller diabetes.

Tehy har förhandlat fram lokala löneförhöjningar på 400–500 euro för sjukskötare som genomgått specialistutbildning. Förhandlingar om de ökade krav som ställs och hur de inverkar på lönen bör inledas så fort som möjligt.

– Man bör kontakta förtroendeman innan specialiseringsutbildning inleds, påpekar Matias Nyman, jurist på Tehy.

Begränsad rätt att skriva ut läkemedel förutsätter 45 studiepoängs tilläggsstudier samt förordnande av hälsocentralens ansvariga läkare. Fortbildning kan ske vid tio yrkeshögskolor och kostnaden är 4 900 euro. Arbetsgivaren betalar utbildningen.

– Det finns många andra ställen än den öppna vården där sjukskötarnas rätt att förskriva läkemedel kan utnyttjas. I och med den kan arbetsbeskrivningen och arbetsfördelningen med läkarna utvecklas, vilket ger nya möjligheter att förnya serviceuppbyggnaden, säger Johanna Heikkilä, expert vid Jyväskylä yrkeshögskola.

Begränsad rätt att skriva ut läke­medel togs i bruk i Finland år 2010 efter internationell förebild. Nu har cirka 340 sjuk­skötare sådan specialistkompetens.

Tehy har egen verksamhet för personer med den här specialiteten. Avdelningen för läkemedelsförskrivningsspecialister stöder medlemmarna professionellt och deltar till exempel i planeringen av fortbildningen.