Prövotid ger inte rätt till diskriminering

Arbetsgivaren sade upp en anställd under prövotiden, när arbetstagaren krävde avtalsenlig lön.

Image text
Prövotiden kan vara sex månader. Bild iStock.

Ett arbetsförhållande får inte heller under prövotid avslutas på osakliga eller diskriminerande grunder. Bevisbördan vid diskriminering ligger dock på arbetstagaren, så i praktiken kan en anställd ha svårt att bevisa osaklighet eller diskriminering. Det lyckas ändå ibland.

Det visar ett fall där en tehyit fick ersättning av en privat hälsoserviceföretagare sedan arbetsgivaren hade avbrutit arbetsförhållandet under prövotiden utan att ange något skäl.

Tehymedlemmen hade varken fått några till-rättavisningar eller uppmanats att sköta sina uppgifter på annat sätt utan misstänkte att orsaken till att arbetsavtalet sades upp var kontakt med fackförbundet till följd av oklarheter i lönesättningen.

När arbetsförhållandet inleddes hade parterna muntligt kommit överens om kollektivavtalsenliga tjänsteårstillägg. I det skriftliga arbetsavtalet nämndes tilläggen ändå inte och betalades inte heller ut med första lönen. På förfrågan hade förmannen meddelat att några tjänsteårstillägg inte stod att få.

Men ett muntligt avtal gäller, så Tehy begärde en utredning av arbetsgivaren, som då betalade de omtvistade tilläggen, men avslutade arbetsförhållandet med hänvisning till prövotiden.

Efter bestridande sade arbetsgivaren sig vara  villig till förlikning.

En arbetsgivare kan inte hindra en arbetstagare att stå i kontakt med sitt fackförbund. En arbetsgivare kan inte heller säga upp en arbetstagare för att han eller hon är medlem i ett fackförbund, verkar i fackförbundet eller talar om intressebevakning på sin arbetsplats.

 

Vad är prövotid?

1. Högst ett halvt år

Prövotiden kan vara sex månader i visstidsavtal och i arbets-avtal som gäller tills vidare. I kollektivavtal och arbetsavtal är det möjligt att avtala om kortare prövotid.

2. Inte flera prövotider efter varandra

Prövotiden kan endast förläggas till början av arbetsförhållandet och pågå under högst halva tiden av ett visstidsavtal. Man kan inte heller ha prövotid under fler arbetsavtal efter varandra.

3. Gäller båda parterna

Båda parterna kan bryta arbetsförhållandet under prövotiden utan att ange orsak.

4. Graviditet är allmän diskrimineringsgrund

Arbetsgivaren behöver inte ange orsak för att bryta ett avtal under prövotid, men kan bli tvungen att betala skadestånd om arbetstagaren kan bevisa förekomst av diskriminerande eller osaklig grund.

De vanligaste allmänna diskrimineringsgrunderna är graviditet och hälsotillstånd.

5. Förlängning vid lång frånvaro

Arbetsgivaren får förlänga prövotiden med en månad om arbetstagaren är frånvarande 30 dagar på grund av arbetsoförmåga eller familjeledighet. Vid kortare än 30 dagars frånvaro kan prövotiden inte förlängas. Arbetstagaren bör informeras om förlängd prövotid innan den ursprungliga prövotiden går ut.

Kollektivavtalslagens bestämmelser om prövotidens längd kan inte överskridas.