Hoitajien sijaispula uhkaa terveydenhuoltoa kesällä

Hoitajapula, ja sen lisäksi sijaispula, on totta jälleen tulevana kesänä. Se tarkoittanee palveluiden supistamista tai sulkemista ja hoitovelan kasvua. Kesän lähestyessä on erityisen tärkeää valmistautua pitämään hyvää huolta hoitajien hyvinvoinnista ja jaksamisesta.

Kuva: Canva

Otsikot kirkuvat pian punaisina, että hoitajapula uhkaa sairaaloiden toimintaa ensi kesänä. Näistä jutuista on tullut viime vuosina ikävä kevätperinne.

Ennustan ongelman olevan viime vuotta pahempi, koska hoitajapula on syventynyt voimakkaasti. Kevan kuntien työvoimaennusteen mukaan maasta puuttuu pelkästään sairaanhoitajia arviolta 16 600 henkeä ja lähihoitajavaje on 8 800.

Näin valtava hoitajavaje tullee sulkemaan useita terveydenhuollon yksiköitä ja supistamaan sote-palveluiden tarjontaa. Se voi tarkoittaa muun muassa psykiatrian jonojen pidentymistä, leikkaussalien sulkemista, lasten lähettämistä hoitoon ulkomaille ja kysymysmerkkiä vanhusten kotihoidon järjestämiselle. Jos tuleva kesä ei ole sote-alan rauhanajan poikkeus- ja kriisitilanne, niin mikä sitten on?

hoitajapulan vaikutukset eivät voi tulla yllätyksenä yhdellekään päättäjälle. Kesää koskeva haaste on vakava, ja se vaikuttaa monin eri tavoin suoraan potilaiden hoidon laatuun ja hoitajien hyvinvointiin. Hoitojen viivästymiset voivat pahentaa potilaiden tilannetta ja johtaa vakavampiin terveysongelmiin.

Hoitajien työssä priorisointipaineet ja eettinen kuormitus ovat jo valmiiksi ennätyksellisen kovissa lukemissa. Työvoimapulan vuoksi hoitajat ovat joutuneet jatkuvasti kantamaan entistä suurempaa vastuuta ja työskentelemään usein yli omien voimavarojensa. Hoitajat joutuvat usein tekemään pitkiä päiviä ja työskentelemään epäsäännöllisinä aikoina, mikä voi vaikuttaa heidän terveyteensä ja hyvinvointiinsa. Lisäksi heidän on usein hoidettava suurempaa potilasmäärää kuin heidän resurssinsa sallivat, mikä voi johtaa työuupumukseen ja stressiin.

Sijaispulaa ei kesän osalta ratkaista muutamassa kuukaudessa, mutta hoitajapulan tuleviin vaikutuksiin tulee valmistautua tarkasti. Tärkeintä on nyt keskittyä kaikkein olennaisimpiin toimiin ja taata jokaiselle hoitajalle työrauha ja mahdollisuus keskittyä niihin työtehtäviin, joihin heidät on koulutettu ja palkattu.

Tiedämme, että hoitajapula johtuu useista tekijöistä, kuten väestön ikääntymisestä, hoitohenkilöstön eläköitymisestä, työolosuhteista ja puutteellisesta palkitsemisjärjestelmästä. Nämä tiedot on vuosikymmenten kuluessa selkeästi dokumentoitu ja annettu tiedoksi sote-palveluista vastaaville. Siitä huolimatta olemme tässä pisteessä.

On entistä tärkeämpää tunnistaa jäljellä olevien hoitajien arvo ja panostus terveydenhuoltoon ja tarjota heille riittävät resurssit ja tukea. Hoitajien ja sijaisten hyvinvoinnista huolehtiminen on erityisen tärkeää kesän kuormitustilanteissa paitsi heidän itsensä, myös potilaiden ja terveydenhuoltojärjestelmän kantokyvyn kannalta.

 

Seuraa ja kommentoi blogia. Tämä teksti myös tykkää, kun sitä jaetaan luettavaksi muille. Mainion Facebook-sivulle pääset tästä.