Kuva: Unsplash

Lääkevarkaat pois sosiaali- ja terveysalalta

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteen lääkkeet ovat vain potilaille. Tämä on sääntö, joka perustuu ammattihenkilön etiikkaan, moraaliin, työpaikan sääntöihin ja lakiin. Siitä syystä minulla on työvuoroon lähtiessä mukana ensiapulaukku. Sieltä löytyvät sidetarpeiden lisäksi mahdollisesti työvuoron aikana äkillisesti tarvittavat lääkkeet, kuten päänsärkylääke.

Valitettavasti osa ammattihenkilöistä varastaa lääkkeitä työpaikalta. Muistan vuosikymmen sitten, kun vain yhdellä sairaanhoitajista oli työvuoron ajan lääkekaapin avain. Keikkasairaanhoitajallekin tuli äkkiä tutuksi muutama henkilökunnan jäsen. He olivat toistuvasti selän takana ruinaamassa lääkekaapista mitä milloinkin ja mitä oudoimpiin vaivoihin.

Nämä tietyt henkilöt pyysivät lääkkeitä onneksi pieniin vaivoihin, kuten äkilliseen särkyyn, mutta huomattavan usein. Silti en koskaan antanut heille mitään lääkekaapista. Lääkkeiden ottaminen omaan käyttöön on rikos ja olin töissä sairaanhoitajan sijaisena. En halunnut itselleni mainetta sijaisena, joka jakaa vieraan osaston lääkekaapista lääkkeitä kenelle tahansa. Toimin samalla tavoin edelleen.

Mainos (teksti jatkuu alla)
Mainos

Viime aikoina olen huomannut, että lääkehävikkiin on alettu kiinnittää enemmän huomiota. On lisätty lääkkeenjaon kaksoistarkastusta ja muun muassa kipulääkkeitä ja rauhoittavia lääkkeitä on siirretty korttiseurantaan. Lääkekaappeihin on ilmestynyt henkilökohtaisia sähkötunnisteita ja nauhoittavia valvontakameroita.

Siitä huolimatta en voi olla ihmettelemättä, millainen ammattilainen varastaa lääkkeitä työpaikaltaan. Eikö hän ajattele, että se on pois veronmaksajilta ja potilailta eli häneltä itseltään ja haavoittuvilta ihmisiltä, joiden kanssa hän toimii. Sanotaan tilaisuuden tekevän varkaan, mutta erityisesti keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden varkauksissa on todennäköisesti taustalla hoitamaton päihdeongelma. Sen luonteeseen kuuluu ongelman tai riippuvuuden kieltäminen.

Lääkevarkauksista ei ole olemassa Suomessa tilastotietoa. Se tiedetään, että muun väestön tavoin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista noin 10–15 prosenttia käyttää jossain elämänsä vaiheessa väärin alkoholia tai lääkkeitä. Arviolta viidennekseen Valviran ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamisista ja poistamisista liittyy lääkevarkaus tai sen epäily.

Työnantaja voi tehdä aika paljon lääkevarkaustapauksessa, mutta lääkkeiden kulutus ja ammatillinen lääkehoito perustuvat omavalvontaan. Valviran mukaan työnantaja voi ohjata ammattihenkilön osallistumaan lisäkoulutukseen, työkyvyn arvioon tai päihdehoitoon. Henkilölle voidaan osoittaa sopivampi työtehtävä tai rajoittaa häntä osallistumasta lääkinnällisiin tehtäviin määräajaksi tai toistaiseksi. Työnantaja voi myös ratkaista ongelman antamalla henkilölle huomautuksen, varoituksen tai potkut.

Kun on tiedossa, että henkilön toimintakyky ja ammattitaito on heikentynyt (eikä hän ole halukas hoitoon), on hyvän tavan mukaista ilmoittaa hänestä Valviraan. Ilmoituksen voi tehdä salassapitosäädösten estämättä. Onhan ammattihenkilö vaarantanut työssään lääke- ja potilasturvallisuuden.

Lääkevarkauksia tekevä henkilö eroaa usein itse tai vaihtaa työpaikkaa kärähdettyään. Siitä syystä ilmoitus Valviralle kannattaa tehdä erityisesti, kun epäilee henkilön hakeutuvan uudelleen potilastyöhön. Ongelmana kun on, että Valviran huomautukset, varoitukset tai rangaistukset eivät näy JulkiTerhikissä tai JulkiSuosikissa seuraavalla työnantajalle. Kehitettävää työpaikkojen lääkehoidon valvonnassa siis vielä löytyy, jotta jokainen lääkevaras saadaan hoitoon tai pois sosiaali- ja terveysalalta.

 

Seuraa ja kommentoi blogia. Tämä teksti myös tykkää, kun sitä jaetaan luettavaksi muille. Mainion Facebook-sivulle pääset tästä.

 

Mainos
Mainos